Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Ski

Kommuneplanutvalget i Ski vedtok å legge forslag til Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Ski ut til offentlig ettersyn så alle interesserte kan uttale seg.

Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med mål og strategier for kommunen som lokalsamfunn, tjesteyter og organisasjon. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Her finner du dokumentene

Samfunnsdel – høringsutkast
Arealdel – høringsutkast
Kommuneplankart
Temakart
Plankart og planbestemmelser – høringsutkast
Arealinnspill Ski, konsekvensutredning og ROS-analyse
Dimensjonering av vekst og rammer for utbygging
Befolknings- og næringsutvikling i nye Nordre Follo kommune
Notat – endringer i planbestemmelser
Notat - Langhus tettsted - vurdering av ny skoletomt og skolekapasitet
Notat - oppsummering av politiske innspill

Oppegård og Ski har etablert en felles kartinnsynsløsning hvor alle forslag til endring av arealformål, konsekvensutredninger og forslag til ny kommuneplan ligger.

Se Kartinnsyn

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på Ski rådhus og biblioteket på Ski storsenteret.

 

Kommunen inviterer til tre åpne informasjonsmøter

Alle interesserte er velkommen til møte på:

  • Ski bibliotek på Ski storsenter, Åsenveien 6, tirsdag 8. januar kl. 19.00
  • Auditoriet på Haugjordet ungdomsskole, Vevelstadveien 25, torsdag 10. januar kl. 18.30
  • Skotbu skole og barnehage, Røysveien 2, tirsdag 15. januar kl. 18.30

Åpent plankontor

Kommunen vil stille med åpent plankontor i én time i forkant av åpent informasjonsmøte for å ta imot spørsmål om kommuneplanen. Møt opp der informasjonsmøtet skal være.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet kan du sende henvendlse til e-post postmottak@ski.kommune.no.
Du kan også kontakte leder for planavdelingen Kjersti Gram Andersen på telefon 94 13 82 90 eller e-post kjerstigram.andersen@ski.kommune.no.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill til postmottak@ski.kommune.no eller per post til Ski kommune, planavdeling, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk høringssvaret med Kommuneplan, sak 18/751.

Fristen for innspill er 1. februar 2019.

 


Publisert: 06.12.2018 10:47
Sist endret: 10.01.2019 10:05