Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lysløyper nordvest i Ski kommune, offentlig ettersyn

Frist for å komme med merknader er 20.08.2018.

Plan- og byggesaksutvalget har i møte 13.6.18 vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

I samarbeid med Oppegård kommune skal det etableres et sammenhengende nett av helårs turveger med belysning. Løypene er foreslått lagt slik at eksisterende lysløyper ved Østre Greverud og Fløysbonn kobles sammen med lysløyper i Oslo og Ski.

Det ønskes samtidig å legge til rette for å kunne anlegge reservevannsledning for Oppegård i løypetraséen på strekningen fra Åsland til Sofiemyr. Deler av denne strekningen ligger i Ski kommune.

Nærmere opplysning om planen kan fås ved henvendelse til planavdelingen, eller ved Ski bibliotek, hvor den vedtatte planen og sakens øvrige dokumenter kan sees.

Eventuell skriftlige merknader sendes til postmottak@ski.kommune eller Ski kommune, v/planavdelingen, Postboks 3010, 1402 Ski, innen 20.8.2018.

 

Sakens dokumenter:

a) Samlet saksframstilling

b) Plankart for løypene i Ski kommune

c) Reguleringsbestemmelser 201801

d) Planbeskrivelse lysløyper Oppegård

e) Brev fra fylkesm. tillatelse etter Markaloven

f) Merknader til oppstartsvarsel og planprogram

g) Brev fra Fylkesmannen av 150518

h) ROS-analyse datert 20171219

i) Planprogram Ski vedtatt 030718

 

Trykk her for å komme til planinnsyn: Planinnsyn ID-201801


Publisert: 05.07.2018 14:26
Sist endret: 05.07.2018 14:47