Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny reguleringsplan for del av Vardåsen - offentlig ettersyn

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 30.11.2018.

Plan- og byggesaksutvalget har i møte 19.09.2018 vedtatt å legge planforslag for «Ny reguleringsplan for Del av Vardåsen» (Plan ID 201705) ut til offentlig ettersyn.

Flyfoto av Vardåsen med avmerket planområde.

Hensikten med planforslaget

Planforslaget legger til rette for å plassere et permanent anlegg med 8 boenheter og tilhørende personalbase, som vil gi midlertidig botilbud til rusavhengige i Ski. Reguleringsplanen gir mulighet for å utvide institusjonen i fremtiden ved behov. Plasseringen på Vardåsen er valgt ut i fra at det er en sentral beliggenhet i nærheten av Ski sentrum, og at det er nær Ski sykehus med spesialisthelsetjenester innen somatikk, legevakt og lokalmedisinsk senter.

Spørsmål og/eller merknader

Høringsperioden: 17.10.2018 - 30.11.2018

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune /v Annette Mohr, tel. 951 15 372 eller e-post annette.mohr@ski.kommune.no.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski eller ved mail til postmottak@ski.kommune.no innen 30.11.2018. Vennligst merk med «18/250».

Saksdokumenter

a) Samlet saksframstilling

b) Forslag til ny reguleringsplan

c) Reguleringsbestemmelser ihht. politisk vedtak

d) Planbeskrivelse

e) Politisk vedtak for botilbud for rusavhengige

f) Helsekonsekvensutredning

g) Miljøprogram

Lenke til planinnsyn

Plan ID-201705


Publisert: 16.10.2018 10:42
Sist endret: 16.10.2018 10:52