Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nye veinavn i Nordre Follo kommune

18. desember 2018 bestemte fellesnemnda for Nordre Follo kommune hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Nå er forslag til de nye navnene klare og du kan uttale deg om skrivemåten. Fristen er 27. november.

Vi ba innbyggerne i Oppegård og Ski kommune om å sende inn forslag til nye veinavn. Fristen ble utvidet til 15. august 2019. Innbyggerne viste stort engasjement og vi fikk mange forslag.

Hvordan skal vi skrive veinavnet?
24. september vedtok fellesnemnda å legge veinavnene nedenfor ut på høring i to måneder. Innbyggerne og andre interesserte kan nå komme med uttalelser om hvordan vi skal skrive de nye veinavnene. Du kan ikke uttale deg om hvilke navn fellesnemnda har vedtatt å legge ut på høring.

Åsenveien og Rådyrveien
Åsenveien i Oppegård kommune og Rådyrveien i Ski kommune omadresseres til eksisterende veier, henholdsvis Kringsjåveien og Halmstadveien. For disse veiene er skrivemåten allerede vedtatt, og du kan derfor ikke komme med høringsuttalelser om skrivemåten for disse to veiene.

Oppegård kommune Ski kommune
Gammelt navn Nytt navn Gammelt navn Nytt navn
Balders vei Fjellsvingen Bakkeveien Ingvill Raaums vei
Bjerkeveien Bjerkebakken Bekkeliveien Blåveisbekken
Dalskleiva Nils Russeltveds vei Damveien Damfaret
Dalsveien Radka Toneffs vei Elgfaret Gaupefaret
Einerveien Einebærsvingen Fjellveien Klara Solheims vei
Kirkeveien Haslebakken Greverudveien Bjørnstadveien
Orreveien Carl Nords vei Hareveien Stjerneveien
Ospelia Tyrilia Holteveien Raveien
Parkveien Myraparkveien Jotunveien Slorakroken
Rugdeveien Dugnadsveien Noråsveien Hilda Langhus' vei
Skogveien Øvre Rikeåsveien Røsslyngveien Finstadskogen
Tømmerveien Tømmerfaret Rådyrveien Omadresseres til Halmstadveien
Tårnveien Vanntårnveien Sagveien Oddeveien
Åsenveien Omadresseres til Kringsjåveien Solveien Eikelia
  Sætreveien Eplehagen
Vestliveien

Vestlisvingen

Fristen er 27. november
Frist for å komme med høringsuttalelse er 27. november 2019. Du kan levere høringsuttalelsene elektronisk via linkene nedenfor:

Videre saksgang
I høringsperioden vil vi sende veinavnene til Språkrådet og be dem anbefale skrivemåten. Kommunestyret i Nordre Follo skal vedta de nye veinavnene på nyåret i 2020. Etter dette vil adresseendringen for berørte gjennomføres.


Publisert: 26.09.2019 11:51
Sist endret: 27.09.2019 11:10