Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Supplering av meddommere - offentlig ettersyn

Frist for eventuelle innvendinger er 23.11.2018.

Forslag til nye meddommere til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 01.11.18 – 23.11.18.

Med hjemmel i domstolloven § 68 legges formannskapets forslag til suppleringsvalg av meddommere til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett ut til offentlig ettersyn fram til 23. november 2018. Valg foretas av kommunestyret 12. desember 2018.

Forslag til nye meddommere til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Oversikten legges også ut i servicetorget i Ski rådhus.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, bes om å melde dette til kommunen innen 23. november 2018. Henvendelser rettes til postmottak@ski.kommune.no eller til Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.


Publisert: 02.11.2018 08:46
Sist endret: 02.11.2018 08:50