Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for felt Q3, Langhus

Kommunestyret i Ski vedtok i møte 27.11.2019 en mindre endring av reguleringsplanen for Felt Q3, Langhus. Klagefrist er 20.12.2019.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen med tilhørende saksdokumenter finner du her.

Endringen innebærer at arealformål «offentlig eller privat tjenesteyting – barnehage» endres til formål «offentlig eller privat tjenesteyting – institusjon» for eiendommen Bregnefaret 2, gnr/bnr 107/1150.

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for bygging av 8 omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede med tilknyttet personalbase. Endringen gir mulighet for en fremtidig utvidelse til 16 boenheter på eiendommen. Arealet som er avsatt til parkering opprettholdes.

Planbestemmelsene for Felt Q3, Langhus endres som følger:

Under § 2 - Reguleringsformål legges det til ett nytt punkt. I tillegg legges det til en ny bestemmelse § 8 - Byggeområde for offentlige bygninger – institusjon, slik at institusjonsformål får egne bestemmelser ulikt fra offentlige bygninger forøvrig.

Klagerett

Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser.

Eventuell klage sendes Ski kommune, planavdelingen, postboks 3010, 1402 eller på epost til postmottak@ski.kommune.no innen 20.12.2019. Vennligst oppgi vårt saksnummer 18/2499.


Publisert: 29.11.2019 14:44
Sist endret: 29.11.2019 14:57