Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt mindre reguleringsendring av Felt B/F/K5 og B/F/K1 i områdereguleringsplanen for Ski sentrum

Frist for å sende eventuell klage er 15.06.2018.

Kommunestyret vedtok i møte 02.05.2018 mindre reguleringsendring av Felt B/F/K5 og B/F/K1 i områdereguleringsplanen for Ski sentrum.

Hensikt med endringen

Hensikten med endringen er å følge opp intensjonen bak kommunestyrets vedtak av 17.06.2015 med å utvide byggeformålet B/F/K5 (Sand skysstasjon) og å legge til rette for at eiendommene skal kunne bygges ut i sin helhet. Dette utløser samtidig behov for en liten utvidelse av byggeområdet B/F/K1 for at begge områdene kan utvikles helhetlig. Endringen gjelder også omregulering av deler av o_Park5 og o_Park4 fra park til formål bolig, kontor og forretning samt justering av gang- og sykkelveien GS2.

Klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser. Med hensyn til eventuelle krav om erstatning eller innløsning vises til plan og bygningslovens § 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes Ski kommune, planavdelingen, postboks 3010, 1402 eller ved mail til postmottak@ski.kommune.no innen 15.06.2018. Vennligst oppgi vårt saksnummer 18/288.

Saksdokumenter

a) Samlet saksframstilling

b) Vedtatt reguleringskart

c) Orientering om klageregler, erstatning og innløsning

Planinnsyn

Planinnsyn plan-ID 201310


Publisert: 25.05.2018 14:16
Sist endret: 25.05.2018 14:41