Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Friluftsliv

Idrett og fysisk aktivitet engasjerer flest mennesker i fritiden

Friluftslivet i Ski

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Ski kommune byr på flotte muligheter for friluftsliv, enten du går til fots, på ski, sykler, fisker, vil padle, jakte, sanke bær og sopp eller andre aktiviteter.

Ski kommunes ansvar er å ivareta allemannsretten, sikre attraktive friluftslivarealer gjennom sin arealforvaltning og ta ansvar sammen med lokale organisasjoner for å stimulere til et helsefremmende og miljøvennlig friluftsliv. For å oppnå dette er det viktig å ha gode planer som politiske styringsredskaper for utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tømmeråsen, Ski kommunes høyeste punkt 313mohBysætermåsanFuru i solnedgang - Gamle KongeveiTurgåer i KrokholmarkaTurgruppe i HebekkskogenGaupestein i Sørmarka - på grensen til TomterHjellsåstårnet

Lokalt turkart for Ski

Turkartene som inneholder 4-5 turforlag tar utgangspunkt i 4 tettsteder i Ski, bare Kråkstad, Skotbu og Ski sentrum mangler. Turene har varierende lengder og minst et turforslag skal være for rullestolbrukere og barnevogner. Turforslagene inneholder både kart og turbeskrivelse.

Opprinnelig ble disse turforslagene laget i forbindelse med et stort prosjekt kalt FYSAK. Hovedformålet var å bidra til at flere kommer seg ut i den flotte naturen rett utenfor stuedøra. Videre å formidle at friluftsliv er dokumentert å være forbyggende mot og reparerende for både psykiske og fysiske plager. Friluftsliv er veien til bedre livskvalitet. Kartene er også trykt opp i brosjyrer som kan fås på Servicetorget i Ski (rådhusets resepsjon).

Ski kommune oppfordrer ildsjeler i Kråkstad og Skotbu til å lage tilsvarende kart for sine nærområder. Når dette er på plass kan kommunen legge dem til på sine nettsider.

Turkart med beskrivelse for Siggerud

Turkart med beskrivelse for Vevelstad

Turkart med beskrivelse for Hebekk

Turkart med beskrivelse Finstad

Follokart - turkart

Med barnevogn til skogs i Ski

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Fiskekart for Ski (oppdatert utgave kommer snart)

Friluftsloven

Med rullestol på Bråtetjern

Rullestolbåt på Bråtetjern

Like utenfor Kristians vei 11 på Siggerudbråten, like nord for Siggerud sentrum, er det etablert et kommunalt naust med kanoer for en skoleklasse, et handikaptoalett , P-plass for 2-3 biler og brygge der rullestolbrukere kan komme opp i robåten ”Mayen”.

Ikke lange roturen fra brygga finner vi også den gedigne gapahuk-/rasteplassen Huken. Alle fasilitetene eies av Ski kommune. Lærer Arne Gunnar Havnås har vært primus motor for å få etablert denne fantastiske muligheten. Ski Ungdomsskole har i mange år vært faste brukere med friluftsliv, overnatting, kanoturer, fiske og naturbruk på programmet. Også andre skoler, lag og foreninger benytter hele eller deler av tilbudet.

Handikap-brygga med båt er i hovedsak et tilbud for skoleungdom i Ski, men også andre rullestolbrukere kan benytte mulighetene. Liten og lett rullestol er en betingelse, fordi brygga setter sine begrensninger. Medjelper som kan hjelpe til ombordstigning, festing av rullestol og roing må også medbringes. Kanotilbudet er også i hovedsak forbeholdt skoleklasser.

Offentlige badeplasser i Ski kommune

I Ski kommune har vi mange fine badeplasser som er mye brukt i sommerhalvåret. Badeplassene er også fine turmål utenom badesesongen.

Her finner du en oversikt over de offentlige badeplassene i Ski kommune.

Fritidsfiske

Her finner du informasjon om fiskeforvaltningen i Ski kommune. (Med fiskekart)

Vinter i marka - Varmestuer/serveringssteder for skigåere i Sørmarka

Innen dagsturavstand for de fleste innbyggerne i Ski ligger det mange såkalte varmestuer eller serveringssteder for skigåere. Her er det fyr på peisen og du kan kjøpe både kaffe, solbærtoddy, pølser, vafler og annen hjemmebakts. Her er en liten oversikt over 12 slike stuer i nærområdet til Ski. Du kan lese mere om stuene med løypekartkart og turforslag på Skiforeningens hjemmesider http://www.skiforeningen.no/

I skiløypaLøype på islagt vannVinter i Sørmarka

Føremelding og preppestatus skiløyper

Skeidarkollen

Åpent lørdager og søndager vinterhalvåret 11-16 (forbehold om skiføre). Servering for turgåere. Adkomst på rødmerkede løyper både fra Ski, Langhus og Siggerud. Overnatting inntil 25 personer. Skimts klubbhus/storstue og varmestue for turfolket ble innviet i 1960. Materialer er tatt fra låve og stabbur på Sander gård og fra kornmølla på Siggerud. Les mer på Skimt eller ring 97976350.

Sørmarkskapellet/Slora leirsted

Sportskapell og leirsted på Slora gård ved Langen. Vertskap er familien Hansrud. Servering søndager 11-14 i forbindelse med gudstjeneste. Stengt i skolens ferier. Adkomst fra tidligere Gjedsjø skole, fra Langen eller på rødmerkede løyper om vinteren. På den tidligere husmannsplassen ble det i 1960 bygd og innviet et sportskapell. På plassen hadde det da i mange år vært leirskole. Verdens beste vafler? Les mer på Slora/Sørmarkskapellet

Stallerudhytta

Åpent med servering søndager i vinterhalvåret 10-15. Servering av varm drikke, brus, sjokolade og vafler. Ligger inntil turveien mellom Langhus og Siggerud. Er et knutepunkt for rødmerkede skiløyper både fra Siggerud, Ski og Oppegård. Det er speidere fra gruppene i Ski og Oppegård som står for serveringen. Hytta er satt opp av materialer fra stallen Mørk gård i Almenningsveien. Stallerudhytta er også godt tilgjengelig uten ski på beina. Meget populært utfartsmål.

Sterkerud

Åpent lør- og søndager i vinterhalvåret 10-15. Servering av varm drikke, kaker og sjokolade. 1. Langhus speidergruppe har eid og drevet stedet siden 1932. Har eget spøkelse og er ellers mye i bruk. Under krigen ble det gjemt våpen under hytta, uten at nazistene som da vanket der visste om det. Stier og løyper både fra Langhus, Siggerud, Ski og Oppegård. Meget populært utfartsmål.

Stuene

Svært populær søndagsservering i hjerte av Nøstvedtmarka. Åpent for servering søndager fra oktober til påske. «Stuene» er navnet på tre husmannsplasser i Nøstvedtmarka (Hebekkskogen). Nordre Stuene drives av Nordbyspeiderne, som bruker hytta for sin virksomhet. Speiderhytta er fullrestaurert etter at den brant ned til grunnen i juni 2006. Opprinnelig var Stuene en del av ødegården Sàd (under Haugland), som ble liggende øde etter svartedauen. Stier og løyper både fra Hebekk, Ås, Langhus og Oppegård. Meget populært utfartsmål.

Bjerkebekk

Var tidligere søndagsåpent i vinterhalvåret, og kanskje gjenopptas det i framtiden? Den koselige hytta ligger vest i Gaupesteinmarka inntil skiløyper både fra nord (Skeidarkollen, Smerta) og vest fra Ski sentrum. Hytta ble ferdig i 1962 og er ført opp på tomta til husmannsplassen med samme navn. Hytta eies og drives av speiderne i Ski..

Bråtan

Skiforeningens varmestue m/servering på Enebakksida av Gaupesteinmarka. Populært turmål som er åpent for servering på søndager i vinterhalvåret og på hverdager etter forespørsler. Opprinnelig en husmannsplass som ble åpnet for turfolket i 1982. Stier og skiløyper både fra Enebakk og løypenettet i Gaupesetinmarka med utgangspunkt fra for eksempel Ski, Smerta eller Granerud.

Vangen skistue

Åpent hverdager 10-15, lørdager og søndager 10-16. Kun stengt 17.5, 24.12, 25.12 og 31.12. Allsidig servering – også middag, samt overnatting, kurs og seminarer. Tlf 64865481. Skiforeningens storstue sentralt i Østmarka er et svært populært turmål, og nås lettest fra Bysætermosan, Krokhol eller Sandbakken. Både sommerstier, sykkelveier og preparerte skiløyper. Fersk hjemmebakts og hyggeligstemning er et varemerke. Meget populært utfartsmål. Vangen skistue

Skjelbreia

Åpent lørdag og søndag 10-16 i vinterhalvåret uansett føre. Servering. Tidligere husmannsplass, skysstasjon ved "plankeveien". Disponeres i dag av Oslomarka Trekkhundklubb som også står for serveringen. Lettest adkomst på skogsbilvei fra Bysetermosan eller på turveier/skiløyper/sykkelveier fra Krokhol eller Sandbakken.

Sandbakken

Åpningstider sommer og vinter med eller uten skiføre: Lørdager og søndager 10.00 - 16.00, fredag 11.00 - 16.00. Vinter: Lørdager og søndager 10.00 - 16.00, onsdag, torsdag og fredag 11.00 - 16.00. Obs.: Ved manglende skiføre kun åpent fredag, lørdag og søndag. Sandbakken er en tidligere husmannsplass som i 1959 åpnet som sportsstue/varmestue. Allsidig servering, også middag. Ellers mye aktivitet med friluftsmøter, kurs og selskaper. Eies av Oslo kommune og drives av eget vertskap. Meget populært utfartsmål. Les mer om historikk og adkomst på Sandbakken eller tlf. 23169920.

Gaupesteinhytta

Populær varmestue i hjerte av Gaupesteinmarka. Ligger i Hobøl kommune. Åpent med servering søndager 10-15 i vinterhalvåret. Etter en lengre byggeperiode ble hytta åpnet for turfolket i 1955. Tomter speidergruppe eier og driver stedet. Adkomst fra Ski, Smerta, Granerud, Enebakk, Hobøl eller fra løypenettet i Sørmarka.

Trampen

Populær skistue med servering beliggende i Kroerløypa i Ås (3 km syd for Ås sentrum). Åpent hver søndag januar-mars, uansett vær og føreforhold. Vafler, kaffe og solbærtoddy. Merkede skiløyper fra sør i Ski kommune. Serveringen i den populære hytta som eies og drives av Ås-speiderne begynte tidlig på 1980-tallet.


Publisert: 17.09.2015 13:31
Sist endret: 16.10.2017 11:03