Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Idrett

Idrett og fysisk aktivitet engasjerer flest mennesker i fritiden.

Tilrettelegging for idrett

For å skape aktivitet er det viktig og nødvendig å tilrettelegge for utvikling av arenaer; fra de helt enkle som turveier og nærmiljøanlegg – til de mer kompliserte og kostbare som idrettshaller og kunstgressbaner. Selve aktiviteten skal skje i regi av de frivillige organisasjonene eller som uorganisert aktivitet.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle

Lag- og foreningsregisteret

Friluftslivanlegg

Ski kommune er fra naturens side rikt utrustet med gode og spennende friluftsområder.Gjennom mange års satsning blant annet fra Ski kommune, framstår i dag friluftslivsområdene som svært godt tilrettelagte. Intensjonene har vært en enkel og naturvennlig tilrettelegging med bevisst kanalisering i forhold til "attraksjoner", rasteplasser, parkeringsplasser, bevaringsverdig natur m.m.

Haller og idrettsbygg 

FolloTrykk ArenaLanghushallenKråkstadhallenSiggerudhallen

Det viser seg at publikum er overraskende lite mobile når det gjelder å utnytte spesielle aktivitetstilbud, særlig gjelder dette den uorganiserte del av befolkningen. Vi har derfor grunnlag for å tro, at primærbrukere av et anlegg bor innenfor en relativt liten radius. Kostnadene ved utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, finansieres i dag først og fremst ved hjelp av egenkapital /dugnadsinnsats, spillemidler og kommunale anleggstilskudd. For utbygging av nærmiljø- og idrettsanlegg er spillemidlene en avgjørende finansieringskilde. I Ski kommune er en betydelig del av idrettsanleggene kommunalt finansiert, med tilskudd fra spillemidlene eller andre aktuelle kilder. Der lag og foreninger står som anleggseiere, er lagenes egenkapital sammensatt på ulike vis, men dugnadsarbeid, lån og gaver utgjør en betydelig del.

Skihallen

Skihallen ligger i Idrettsparken i Ski (vegg i vegg med Ski Alliansehall). Det er en bane der med tribune. Brukes til treninger, kamper og cuper - da ofte sammen med alliansehallen.

FolloTrykk Arena

FolloTrykk Arena ligger i Berghagan 6, på Langhus. Det er to baner der - en med og en uten tribune. Hallen sto ferdig i august 2011, og er flittig brukt både til treninger og kamper. Kan også leies ut til større arrangementer som messer, konserter m.m. 

Langhushallen

Langhushallen har adresse Gamle Vevelstad vei 34 og ligger innenfor det utendørs idrettsanlegget på Langhus. Hallen har 1 bane med tribune.  

Siggerudhallen

Siggerudhallen ligger i Gamle Siggerud vei 4, Siggerud.  Hallen har 1 bane med tribune.  

Kråkstadhallen

Kråkstadhallen har adresse Kråkstadveien 134 på Kråkstad. Den åpnet i desember 2007 og har 1 bane med tribune. Brukes til treninger, kamper og messer.

Svømmehaller og folkebad

I Ski kommune har vi tre svømmehaller som er åpne for alle innbyggere.
I tillegg finnes det to varmtvannsbasseng, men disse er kun forbeholdt faste grupper/idrettslag.

Åpne svømmehaller (folkebad):

Varmtvannsbasseng til utleie for grupper/idrettslag:

Utleie av varmtvannsbasseng

Nærmiljø og skoleanlegg

Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Områdene eller anleggene skal være fritt, allment tilgjengelige og beregnet på uorganiserte idrettslige uteaktiviteter, primært for barn og unge, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg for eksempel ballbinge, sandvolleyballbane eller skateboardrampe.


Publisert: 17.09.2015 13:06
Sist endret: 14.03.2017 14:50