Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kulturarv

Sporene etter våre forfedre kan gi oss kunnskap om fortiden, og disse sporene er vår kulturarv. Eksempler på slike spor er byggverk, kulturlandskap, stedsnavn, musikk/dans og skriftlige kilder. Kulturvern er å ta vare på sporene fra nær og fjern fortid. De fysiske sporene omtaler vi ofte som kulturminner eller kulturmiljø. 

Steinalderboplassen Stunner

Steinalderboplassen Stunner i Ski kommune har en lang historie. Det hele startet for ca 11000 år siden da de første menneskene bosatte seg i Follo ved en strandlinje på Stunner. Store deler av Follo lå under vann etter istiden, og høydene var øyer. Der steinaldermenneskene holdt til for 11000 år siden har arkeologene i vår tid funnet spor etter aktivitetene deres, som flintredskaper.

Stunner steinalderboplass - 1.boplass i NorgeStunner steinalderboplass Steinalderboplassen på Stunner, informasjonSteinalderboplassen på Stunner, informasjonStunner steinalderboplass Stunner steinalderboplass Stunner steinalderboplass på vinteren

Kulturminner bevares gjennom:

Kulturminneloven

Kulturminneloven sier at kulturminner og kulturmiljøer skal vernes både som del av vår kulturarv og vår identitet. Det er flere måter å verne kulturminner på, og fredning er det sterkeste virkemiddelet. Kulturminner fra oldtiden og middelalder inntil 1537 er automatisk fredet.

Plan og bygningsloven

Forvaltning av kulturminner skjer også gjennom bruk av Plan og bygningsloven av 14.juni 1985 nr.77. Denne loven er kommunens viktigste verktøy for å kunne ivareta kulturminner og kulturmiljø.

Fredede bygg

I Norge er alle bygninger fra før reformasjonen (1537) automatisk fredet. Bygninger fra etter reformasjonen kan fredes ved konkret vedtak. Det er Riksantikvaren som freder.

Kråkstad kirke - nasjonalt kulturlandskapKråkstad kirke - tunetKråkstad prestegårdKråkstad prestegård - telthusetSki middelalderkirkeMagasinleiren Siggerud kirke

Automatisk fredet og listeførte bygg:

  • Kråkstad middelalderkirke
  • Ski middelalderkirke
  • Siggerud kirke (1905) listeført som bevaringsverdig statlig bygg.

Vedtaksfredete bygninger:

  • Kråkstad prestegård, hovedbygningen
  • Kråkstad prestegård, telthus
  • Ski Magasinleir, 2 vognmagasinbygninger
  • Ski Magasinleir, depotbygning (nedbrent i 2008)

Kommunedelplan for kulturminner

Delrapport kulturminner Ski Vest med Magasinleiren

DIVE analyse Ski sentrum - Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum.


Publisert: 19.11.2015 14:45
Sist endret: 05.04.2017 15:02