Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ledsagerbevis

Ordningen med ledsagerbevis er for at funksjonshemmede som har behov for bistand, skal kunne delta i samfunnet uten å måtte betale dobbel pris.

Ledsagerbeviset skal gi ledsageren fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer og offentlige transportmidler.

Ledsagerbevis gis til personer med vedvarende funksjonshemming, minimum 2 år. Det forutsettes at søker bor i Ski kommune. Normalt er nedre aldersgrense 8 år.

Dersom søkeren selv ikke fyller ut søknadsskjema, skal søknaden ha egenhendig underskrift fra søker, eller søkeren bekrefter at han/hun er kjent med innholdet i søknaden. Meldeskjema fra sykehus vil bli behandlet som ordinære søknader.

Mer informasjon om ledsagerbevis får du på HelseNorge.no, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Mer informasjon om støttekontaktordningen finner du på Fritid for alle.

Søknaden med passbilde og bekreftelse fra lege/helseinst. sendes til: Ski kommune, Postmottak, Pb 3010, 1402 Ski

eller på epost til postmottak@ski.kommune.no


Publisert: 29.10.2015 09:49
Sist endret: 11.12.2017 12:38