Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Motorferdsel i utmark

Regler for motorferdsel i utmark i Ski kommune.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt i hele kommunen.

Oppslag - Velkommen med kano, kajakk og robåtATV - ikke tillattMotorisert ferdsel forbudt i Ski - her motorbåtMotorferdsel i Langen - forbudt

De strenge reglene er laget for at utmarka skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, og for å beskytte naturen mot andre skader, som skade på plantelivet og merker og sår i terrenget. Forbudet er hjemlet i Markaloven og Motorferdselloven.

Kommunen kan etter skriftlig søknad tillate kjøring når det foreligger særlige behov.

For å søke om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark må det foreligge særskilt behov beskrevet i motorferdselsforskriften §§ 5, 5a eller 6. I Langenvassdraget (etter markaloven, se kart).

NB! Ifølge Miljødirektoratet regnes el-motor på samme måte som bensin- og dieselmotor. Fartøy med slik motor er dermed ikke tillatt.

 

Følgende kriterier legges til grunn for dispensasjon:
 • Et behov som har en vesentlig samfunnsverdi, for eksempel grunnundersøkelser og framføring av offentlig vann og avløp.
 • Et behov som har en vesentlig nytteverdi, for eksempel frakt av byggematerialer til hytter som ikke har vegadkomst.
 • Varig eller midlertidig funksjonshemming dokumentert ved legeattest som tilsier at vedkommende ikke kan ro eller padle eller ferdes i Langenvassdraget på annen måte Følgende vilkår vil bli stilt for å innvilge dispensasjon i Langenvassdraget.
 • Begrenset tidsrom
 • Hovedregel om begrensning i motorstørrelse til 4 hk
 • Ingen motorferdsel i Bruelven i hekkeperioden 8. april til 15. juli.
I søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel må følgende beskrives:
 • Hva slags kjøretøy det gjelder (snøscooter, motorbåt, ATV og lignende)
 • Strekning det søkes om motorferdsel på
 • Tidsrom det søkes for
 • Omlag antall turer det er behov for
 • Begrunnelse for behovet

Skriftlig søknad sendes Ski kommune minst tre uker i forveien.

 

Markaloven   

Motorferdselloven   

 


Publisert: 16.11.2015 13:25
Sist endret: 16.05.2018 10:11