Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski lokalhistoriske arkiv

Åsenveien 6, 1400 Ski  -  Tlf. 64 91 49 37  -  Epost: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no

Om oss

Informasjon om arkivet

Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er en del av Ski bibliotek. Vi har registrert 149 arkiv som utgjør i alt 295 hyllemeter. Dette omfatter både private og kommunale arkiv.

Våre åpningstider

Vi holder åpent i bibliotekets åpningstider. På enkelte tidspunkt er arkivet ubetjent. Det vil da bli gitt begrenset hjelp i bibliotekets voksenavdeling.

Arkivet er vanligvis betjent disse dagene og tidene:
Mandager, onsdager, torsdager og fredager: kl.10-15.30.
Tirsdager: kl.12-19.
Lørdager: stengt.

Våre arkiv

Du finner de fleste av våre arkiv på Arkivportalen sine sider. Trykk på den grønne knappen for å komme til oversikten: Våre arkiv

Bruk av arkivmateriale.

Materialet i arkivet er tilgjengelig for alle. Av personvernshensyn er det likevel begrenset adgang til noen kilder. Arkivmateriale lånes ikke ut. Det er kun tilgjengelig til bruk på biblioteket. Personer under 13 år kan bare benytte arkivsaker dersom de er sammen med en voksen. Alle som bruker arkivsaker må skrive under på en taushetserklæring.

Søk etter bilder

Her kan du søke etter lokalhistoriske bilder:


Her kan du lese mer om fotografibasen

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter en stor fotosamling. Ski historielag har samlet inn rundt 5000 bilder som nå er digitaliserte. De fysiske bildene eies av Ski Historielag og de digitaliserte bildene eies av Ski bibliotek.

I tillegg har arkivet fått inn en rekke bilder fra privatpersoner de siste årene. Mange av disse har blitt digitalisert. Det jobbes stadig med publisering av disse bildene. Du finner historiske bilder i billedsøket ovenfor. Foto i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

Månedens bilde

April 2018: Gartneren på Myrås

Carl Olesen (1880-1945)

Klikk på bildet for å lese mer om det.

Månedens bilde - tidligere artikler

Trykk på knapp for å komme til ønsket år.

2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Gylne Sider

I januar 2010 begynte vi å utgi infoskrivet Gylne Sider. Her presenteres nyheter og aktuelle saker samt gammelt materiale fra arkivet. Infoskrivet kommer ut ca. tre ganger i året. Den trykte versjonen finner du i biblioteket. De digitale utgavene finner du ved å trykke på knappen nedenfor.

Gylne Sider

Innsamling av arkivmateriale

Ski lokalhistoriske arkiv tar imot arkivmateriale fra bedrifter, foreninger, lag og enkeltpersoner. Før overlevering ønsker vi å forvisse oss om at materialet er av en slik art at det kan være med på å dokumentere Skis historie og kulturliv for ettertiden. Derfor ønsker vi å se over materialet på forhånd. Dersom det dreier seg om store mengder arkivmateriale ønsker vi å se på materialet der det blir oppbevart. Mindre mengder materiale tar vi imot til vurdering.

Før materialet overføres til oss skal det inngås en avtale for avlevering/deponering. Du finner eksempler på slike avtaler nedenfor.

Deponeringsavtale En deponeringsavtale innebærer at deponenten har eiendomsretten over arkivmaterialet i en periode etter deponeringen, vanligvis i 30 år, før Ski lokalhistoriske arkiv overtar eiendomsretten.

Avleveringsavtale En avleveringsavtale går i korthet ut på at eiendomsretten over arkivet blir overført til Ski lokalhistoriske arkiv.

Oversikt over bedrifter i Ski

På nettstedet Lokalhistoriewiki.no finner du ei oversikt over bedrifter i Ski fram til 1960-tallet. Klikk her for å finne lista.

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg gamle bilder?

De finner du her.

Finnes det bygdebøker for Ski?

Ja, det blei gitt ut ei bygdebok i 1929: Kråkstad, en bygdebok, bind I, av Martin Østlid. Du kan låne den på biblioteket eller lese den på Nasjonalbibliotekets sider: http://www.nb.no/nbsok/nb/a52313092c1994650bd9e447221e86e1?index=1#0 

Det blei også gitt ut en gårds- og slektshistorie i 1930: Kråkstad, en bygdebok, bind II, av Martin Østlid. Den kan du også låne på biblioteket eller lese på nasjonalbibliotekets sider: http://www.nb.no/nbsok/nb/fbec43916b7d32dc289415f0fc72be46?index=2#0 

I 1990 kom det dessuten to bygdebøker, begge skrevet av Terje Schou. Dette er:
- Ski og Kråkstad, bind 1, Forhistorisk tid.
- Ski og Kråkstad, bind 2, Middelalderen.
Begge bøkene kan du låne på biblioteket.

Det er ikke gitt ut bygdebøker som omtaler perioden fra 1930 og fram til i dag.


Publisert: 17.09.2015 10:02
Sist endret: 03.04.2018 12:45
Ski lokalhistoriske arkiv

Besøksadresse:

Åsenveien 6
1400 Ski

Telefon: 90526356

Kontaktperson: Dagfinn Jakobsen

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css