Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Viltforvaltningen

Viltforvaltningen i Ski utøves i henhold til Viltloven, forskrifter og kommunale vedtak. Sekretariat for viltforvaltningen ligger i virksomhet kultur og fritid. Politisk myndighet er lagt til Utvalg for teknikk og miljø (TM). Se mer om organisering, rollefordeling, statistikk, målsettinger mm. I vedlagte årsberetninger. Statistikk for jakt og fallvilt er oppdatert i hjorteviltregistret.

Viltforvaltningen i Ski – en oversikt:

Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) - her finner du også tidene for når du kan jakte på de ulike jaktbare artene

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ski

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Vestby, Ski, Ås m.fl.

Hjorteviltforskriften

Hjorteviltregistret (statistikk jakt og fallvilt)

Follokart (viltkart)

En oversikt over viltforvaltningen i Ski.

Årsberetning 2014 - Viltforvaltningen i Ski

Bevergnag Gjersenga 2015Flott rådyrbukk fra Ski-skogene


Publisert: 16.11.2015 12:28
Sist endret: 16.10.2017 11:01