Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Offentlig innkjøp

Som offentlig oppdragsgiver er Ski kommune underlagt de regelverk som omfatter offentlige anskaffelser. Regelverket består av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene (forsyningsforskriften). Regelverket omfatter anskaffelser fra 100 000 kr eks mva. For anskaffelser under dette beløp har Ski kommune interne retningslinjer.

Kommunen kunngjør stadig konkurranser om kjøp av ulike varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider på den nasjonale databasen for offentlige innkjøp Doffin.
Ski kommune oppfordrer alle som ønsker å levere varer og tjenester til Ski kommune om å sette seg inn i regelverket for offentlige anskaffelser.

For henvendelser kontakt

Avdelingsleder Ulla Listerud  
Mobil:  412 72 483

Gjeldende regelverk

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

 

Mer informasjon:

Temaer Leverandør

 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Som offentlig oppdragsgiver er kommunen underlagt Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Dette innebærer at det skal stilles krav både til leverandører og eventuelle underleverandører. De plikter å ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjorte eller landsomfattende tariffavtale. Offentlige oppdragsgivere har både informasjon- og påseplikt i dette arbeidet.

Ski kommune vil i relevante kontrakter stille krav til læring i det konkrete oppdraget.

 

 EHF faktura

Ski kommune krever at alle rammeavtaleleverandører til kommunen sender faktura og kredinota som EHF faktura.

Andre leverandører oppfordres også til å benytte EHF faktura.

Krav til faktura

  • Organisasjonsnummer 960507878 skal alltid benyttes.
  • Fakturaen stiles til Ski kommune, ved gjeldende virksomhet.
  • Referanse 6 siffer (ressursnummer) skal alltid oppgis i referanse feltet. Dette angir korrekt kostnadssted for mottaker av fakturaen. Be bestiller fra Ski kommune oppgi korrekt ressursnummer.
  • Er bestillingen foretatt via e-handel, skal ordrenummer oppgis som referanse.

Vi ber leverandørene i størst mulig grad benytte bakgrunnsmal på EHF fakturaen. Dette gir en mye bedre kvalitet på fakturaen i forhold til lesbarhet, når den overføres elektronisk til økonomisystemet for arbeidsflyt.

Fakturaer som ikke oppfyller kravene til faktura vil ikke bli behandlet av Ski kommune. Leverandøren bærer selv risikoen for forsinket betaling i slike tilfeller.

Eventuelle spørsmål kan rettes til regnskapsavdelingen på e-post: Regnskapskontoret.Okonomi@ski.kommune.no

For ytterligere informasjon

Hvordan sende EHF faktura

Informasjon om elektronisk faktura (EHF)

 

Elektronisk handel

Ski kommune er etablert på ehandelsplattformen og har implementert Agresso som innkjøpssystem. Systemet skal på sikt kunne benyttes til tilnærmet alle innkjøp. Bruk i e-handel gir fordeler med at de er skriftlige og sporbare i tilegg til at kjøpene kan styres mot rammeavtalene.

Leverandører som inngår rammeavtale med Ski kommune, må kunne tilpasse seg slik at anskaffelser kan skje via den offentlige e-handelsplattformen.


Publisert: 13.10.2015 09:22
Sist endret: 04.01.2018 14:31