Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kriseberedskap

Her finner du informasjon om hvordan kommunen skal organisere seg i kriser, og hvordan krisesituasjoner skal håndteres, for å i størst mulig grad begrense omfang og skadevirkninger.

Overordnet kriseledelse

Overordnet kriseledelse i Ski kommune består av ordfører, rådmann, kommunalsjefer, beredskapsleder, kommuneoverlege og kommunikasjonsleder.

Presse- og informasjonssenter

Ved krise kan kommunen opprette et presse- og informasjonssenter ved Ski bibliotek.

Beredskapstelefon

Kommunens kriseledelse vurderer og beslutter når kommunens beredskapstelefonnummer skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne. 

BRANN 110 
POLITI 112
MEDISINSK NØDHJELP 113

Lokalt politinummer: 02800
Legevakt: 116 117

Pressehåndtering

I krisesituasjoner er det et stort informasjonsbehov fra enkeltpersoner og media. Overordnet kriseledelse har ansvar for å gi nødvendig, korrekt og relevant informasjon til aktuelle målgrupper som innbyggere, egne ansatte, nabokommuner, media og offentlige myndigheter ved alvorlige hendelser og kriser.

Psykososialt kriseteam

Det er Politiet eller kommunens overordnete kriseledelse (rådmannens ledergruppe) som beslutter å kontakte Psykososialt kriseteam for bistand.

Kriseteamet bistår med å gi psykososial støtte til pårørende og andre involverte ved større ulykker, alvorlige hendelser/kriser eller katastrofer i kommunen.

Kommunalt beredskapsråd

Beredskapsrådet ledes av ordfører. I tillegg til kommunens kriseledelse består det av sentrale samfunns- og sikkerhetsaktører. Disse kan være politi, brannvesen, sivilforsvar, heimevern, fylkesmannen, mattilsynet og landbruksmyndigheter.

Ski kommune er med i et interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA). Les mer på nettsiden til Brann- og redningsetaten, Oslo kommune.

Råd om egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

På Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskaps nettsider finner du informasjon om egenberedskap.

Her finner du DSBs brosjyre om egenberedskap (bokmål).

Emergency Information

Emergencies can occur quickly and without warning. The best way to keep yourself and your family safe is to be prepared before an emergency strikes. Get ready now. We encourage all households in the Municipality of Ski to take these steps to prepare for an emergency:

Get informed

In case of a crises an information centre will be established at the public library.

Make a plan

Make a plan for you and your family to be prepared for all hazards.

Household Plans

Your family may not be together when disaster strikes, so it is important to plan in advance.

Home Safety

In any emergency you or a family member may be cut, burned, or suffer other injuries. Basic supplies will make you better prepared to help you or your loved ones with injuries. Prepare an emergency kit.

Children

Make sure your children know how to contact you and know what to do in different situations.

Pets

Plan in advance for shelter alternatives that will work for both you and your pets.

Seniors and Disabled

Each person's needs and abilities are unique, but every individual can take important steps to prepare for all hazards and put plans in place.

Utilities
During an emergency, it may become necessary to turn off the utilities at your home or business.

In case of an emergency call:

Fire 110
Police 112
Medical Emergency 13

In case of a crisis, a crisis phone services (hotline) will be established.

First aid

Ti tips ved krise

Ved krise kan det være lurt å følge disse tipsene:

  • Ha nødnumrene til politi (112), ambulanse (113) og brannvesen (110) tilgjengelig.
  • Skaff deg et lite hjemmeapotek.
  • Ha alltid tilgang på mat, vann og varmekilde for en uke.
  • Skaff deg brannslukkingsapparat og kontroller alle brannvarslere.
  • Gjør deg kjent med hovedkran og bryter for vann og strøm.
  • Skaff deg batteridrevet radio (og ekstra batterier).
  • Gjør avtale med familie/venner om hjelp i nødsituasjon.
  • Følg alltid offentlig informasjon (informasjonsmateriell, fjernsyn, radio og internett).

Publisert: 12.10.2015 13:18
Sist endret: 29.10.2018 14:31