Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jobbe i Ski kommune

Vi er stolte av tjenestene vi leverer til våre innbyggere! Ønsker du å bidra til disse gode tjenestene? Lurer du på hvordan det er å jobbe i Ski kommune?

    

Se oversikt over ledige stillinger 

Kom og jobb med oss snakkeboble

I Ski kommune er vi ca. 2100 ansatte. Som arbeidstaker hos oss vil du blant annet få tilbud om:

     • Gode pensjonsrettigheter
     • Gode utviklingsmuligheter
     • Velferdsordninger
     • Eventuelle godtgjørelser (telefon, bilgodtgjørelse etc.)
     • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Alle ledige stillinger lyses ut i rekrutteringsportalen, og vi ber interesserte søke elektronisk på aktuelle stillinger der.

LinkedIn logoFølg oss på LinkedIn

Få e-post om ledige stillinger!

Dersom du ikke finner ledige stillinger nå som matcher dine ønsker, kan du registrere deg i jobbagent-tjenesten WebCruiter. Der kan du registrere dine ønsker om bransjer og fagfelt. Når det lyses ut stillinger basert på dine utvalgskriterier, mottar du varsel på e-post. På denne måten får du raskt informasjon om interessante stillinger for deg og mulighet til å søke disse.

Åpne søknader

Ski kommune tar imot åpne søknader, men disse benyttes først og fremst i tidsavgrensede vikariater og blir liggende i en felles database som avsluttes 31.12. hvert år. Ønsker du å sende inn en åpen søknad, ligger dette som en egen stilling i rekrutteringsportalen. Denne benyttes også ved søknad om praksisplass eller sommerjobb. Vi tar ikke i mot søknader på papir eller e-post til kommunen.

Visjon og verdier

Ski kommune ser på sine ansatte som en viktig ressurs for å kunne oppfylle kommunens hovedmål. Vi skal være en kommune der innbyggere har gode og stimulerende levevilkår og opplever tilhørighet. Kommunen ønsker å utvikle meningsfulle arbeidsplasser for sine ansatte, preget av ansvar, kompetanse, engasjement, trivsel og trygghet.

Vi har verdier som kommunen skal ha som grunnlag for all sin virksomhet, både overfor brukere, egne ansatte, samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig.

Disse verdiene er:

  • Åpenhet
  • Respekt

Overordnet personalpolitikk

Personalpolitikken i Ski kommune fastslår de prinsippene som gjelder i forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Personalpolitikken skal synligjøre de holdninger og retningslinjer som alle ansatte i Ski følger. Personalpolitikken er forankret i Ski kommunes mål og verdier slik de framkommer i etiske retningslinjer, og skal understøtte de strategier og mål som er satt for Ski kommune. Samtidig er den regulert av arbeidsreglement for ansatte i Ski kommune, og det rammeverket som Lov og avtaleverk setter.


Ski kommune har en personalpolitikk som tar utgangspunkt i individuelle forutsetninger, utviklingsbehov og muligheter. Den stimulerer til prosesser der ansatte tar kontroll, opplever mestring og tar ansvar for egen helse.

Her kan du lese mer om kommunens overordnede personalpolitikk.

Lærling i Ski kommune

For deg som har godkjent eksamen fra grunnkurs og videregående kurs innen relevant fagfelt. Du MÅ altså ha gått VG1 og VG2 i det faget du søker i.

Ski kommune tilsetter i 2019 lærlinger innen fagene:Hoppende mennesker

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
  • Helsearbeiderfaget
  • Institusjonskokk

Dette er stillinger hvor lærlingene føres frem til fagprøve i samsvar med oppsatt opplæringsplan. Vi ønsker også å ta inn lærekandidater; ungdom som trenger spesielt tilpasset opplæringsplan. Vi ønsker lærekandidater som har vist seg å fungere godt i det faget de søker i.

Vi søker deg som er lærevillig, driftig, engasjert og som liker å arbeide. I tillegg ønsker vi personer som:

  • er nøyaktige
  • har stå-på vilje
  • har godt humør

Lærlingplasser blir lyst ut en gang i året. Søkere må ha godkjent eksamen fra grunnkurs og videregående kurs innen fagfeltet man søker for. Som lærling blir man midlertidig ansatt i Ski kommune på vanlige kommunale vilkår.

Søknadsprosessen:

Søknadsfristen er i mars hvert år.
Utlysningen publiseres som regel 1. februar.

Kontaktpersoner

Alle lærlinger og alt innenfor helsearbeiderfaget:
Turi Rødset Theimann
Tlf. 915 63 406
E-post: turirodset.theimann@ski.kommune.no

Alle lærlinger og alt innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag, institusjonskokkfag, IKT-servicefag, idrettsanleggsfag, anleggsgartnerfag og mediegrafikerfaget:
Lene Stubberud
Tlf. 977 52 493
E-post: Lene.Stubberud@ski.kommune.no

Samarbeidspartnere:

Fagopplæringen: www.yrke.no
Veiledningssenteret: www.veiledningssentrene-akershus.no
Drømtorp videregående skole: www.dromtorp.vgs.no


Publisert: 07.10.2015 12:39
Sist endret: 06.02.2019 13:02