Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spørsmål om faktura?

Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene om faktura.

Ønsker du å slippe fakturagebyr? Bruk eFaktura og/eller Avtalegiro!

For å unngå månedlige faktureringsgebyrer anbefaler vi at du benytter eFaktura og/eller AvtaleGiro.  Du må opprette avtale for hver enkelt tjeneste du bruker (for eksempel barnehage, kommunale avgifter, SFO osv.). AvtaleGiro og eFaktura er de enkleste måtene å betale regninger på. Du slipper å fylle ut kontonummer og KID-nummer, og regningene blir betalt i tide.

eFaktura:

Du slipper å taste inn lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan endre beløp og forfallsdato hvis du har behov for det.eFaktura blir ikke belastet din konto før du har bekreftet regningen i nettbanken eller via SMS.Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken, og skrive dem ut hvis behov.Siden regningene kommer i nettbanken din og du kan velge å bli varslet via SMS, er du ikke avhengig av posten når du for eksempel er ute og reiser.

AvtaleGiro:

Du slipper å registrere betalingen og tenke på forfallsdato
Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon
Banken sørger for at regningen betales automatisk og i tide
Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto, i tillegg til at du kan stoppe den

Slik melder du inn en ny avtale:

Når du betaler en regning i nettbanken din til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura vil du få spørsmål om du vil betale med AvtaleGiro eller eFaktura til denne mottakeren neste gang. Dermed er det bare å si ja takk!

For å gjøre det enklere for deg kan du la banken opprette nye eFaktura-avtaler automatisk. Du kan når som helst slå av automatisk innmelding.

Ønsker du å vite mer om hva som er faktuerert?

Fastsettelse av krav eller ileggelse av gebyr og avgifter hører inn under den aktuelle virksomhet/tjeneste.  Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot størrelsen på kravet, bes du kontakte den aktuelle virksomheten som du har fått kravet fra:

Barnehage-/SFO regninger: ta kontakt med din barnehage/SFO
Kommunale avgifter: 64878582/8573/8583
Dagsenter Langhus Bo- og servicesenter: 64911360/61
Dagsenter Kirkeveien: 64878675
Trygghetsalarm/Hjemmetjenester: 48028178
Solborg/mat: 64853200
Praktisk bistand (privat leverandør): 64878477
Bolig/husleie: 64878482/8489
Tilknytningsgebyr: 64878582
Byggesaksgebyr: 91586597
Oppmålingsgebyr/Situasjonskart: 47643072
Parkering: 64878736

For sent ute med betalingen?

Ved for sen betaling påløper det kostnader for kommunen som vil kreves dekket av deg som kunde. Det beregnes renter av det ubetalte beløpet, og det vil påløpe purregebyr. Renter og purregebyr vil da kreves inn på neste faktura eller som egen faktura.

To uker etter forfall sendes det et inkassovarsel m/gebyr. Dersom kravet fortsatt ikke blir betalt vil du motta en betalingsoppfording og ytterligere gebyr vil påløpe. Dersom kravet fortsatt ikke blir betalt vil det gå til inkasso.

Har du betalingsproblemer?

Vi vil oppfordre de som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen til å ta kontakt med våre saksbehandlere ved kommunal inkasso så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning på problemet.  Hvis fakturaen ikke blir betalt ved forfall påløper forsinkelsesrente.  I tillegg påløper det lovbestemte gebyr i forbindelse med varsler og tvangstiltak.


Publisert: 15.10.2015 13:10
Sist endret: 17.03.2016 11:01