Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelle politiske saker

Du finner kommunens politiske saker under Politisk møtekalender.

29. november er det møte i kommunestyret i Kommunestyresalen i 6. etasje i Ski rådhus. Møtet starter kl. 18.30 med utdeling av miljøvernprisen.

Blant sakene som skal behandles er følgende:

 • Oslopakke 3 - plassering av ytre bomsnitt
 • sluttbehandling av detaljregulering for felt BB1 og B/T1 i Ski vest
 • planprogram til kommuneplan for Nordre Follo kommune 2019-2031
 • opprettelse av mobbeombud i Nordre Follo
 • rammeplan for SFO
 • kommunal plassgaranti for 1-åringer i barnehagene
 • brukerundersøkelse ved Kråkstadtunet 2017
 • brukerundersøkelse ved hjemmetjenesten 2017

Du kan lese alle sakspapirene på Ski kommunes nettsider. Kommunestyremøtene sendes på NettTV.


Publisert: 20.11.2015 14:40
Sist endret: 27.11.2017 10:54
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css