Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene.

Kommunens tilbud om vigsel gjelder for kommunens innbyggere, eller en innbygger og en person som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I Ski kommune er det ordfører Hanne Opdan, varaordfører Camilla Hille, rådmannen og en av kommunalsjefene som har myndighet til å vie brudefolk. 

Prøvingsattest

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse).

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

Når man har fått prøvingsattesten kan man ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid for seremonien.

Datoer for vigsler våren 2019

Frist for å bestille vigsel: Fire uker i forveien.

Fastsatte datoer for vigsel er 11. januar, 8. februar, 8. mars, 5. april, 10. mai og 14. juni.

Vielsene vil foregå fra kl. 12.00 til 15.00, og hver seremoni varer i mindre enn 30 minutter.

Sted for vielsen

Vielsene foregår på Waldemarhøy. Lokalene er universelt utformet og forflytningshemmede kan kjøre helt frem til lokalet.

Waldemarhøy ligger sentralt plassert i Ski med gangavstand til tog og buss. Adresse: Waldemarhøyveien 13, 1400 Ski.

Hva koster det?

Vielsen er gratis, men kostnader utover selve vielsesritualet dekkes av brudeparet selv.

Ønsker dere vielse utenfor ordinær åpningstid koster dette 1000 kr. 

Kontakt

Alle henvendelser om borgerlig vielse gjøres på epost til postmottak@ski.kommune.no.


Publisert: 25.09.2017 08:29
Sist endret: 16.01.2019 09:01