Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dialogprosessen

Dialogprosessen for 2018 startet opp med ordførers møte med brukerrådslederne, torsdag 25. januar.

Dialogprosessen mellom brukere av kommunens tjenester, politikere og administrasjon er i gang igjen for 2018. Torsdag 25. januar møtte ordfører, Hanne Opdan, brukerrådslederne i kommunestyresalen. For de virksomhetene som ikke har brukerråd møtte virksomhetslederne.

Ordfører innledet møtet med å si noe om hensikten med brukerråd og dialogprosessen. Rådmannen gikk deretter igjennom hovedtrekkene i budsjett og handlingsplan for 2018-2021. Det ble åpnet for spørsmål underveis.

I år vil samtlige dialogmøter bli avholdt i ukene 10, 14 og 15. Det inviteres fire politikere til hvert møte fra kommunestyret og hovedutvalgene.

Referat fra møte 25. januar 2018

Dato for dialogmøter 2018

Årshjul 2018

Referater fra dialogmøtene 2018

Veiledning for brukerråd og dialogprosess


Publisert: 13.10.2015 09:34
Sist endret: 25.06.2018 15:27