Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Innbyggerinitiativ

Offentlig spørretidsordning

Kommunestyret og hovedutvalg har en åpen halvtime i begynnelsen av sine møter. Alle personer som er bosatt i Ski kommune kan stille spørsmål til ordfører/utvalgsleder. For at det skal kunne frembringes et svar, må spørsmålet stilles skriftlig på forhånd. Spørsmålet leses opp av spørsmålsstiller. Spørsmålet må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmålene må være korte og det må kun ta inntil 5 minutter å stille dem og inntil 5 minutter å besvare dem. Utover dette har spørsmålsstiller anledning til replikk (inntil 1 minutt). 

Send inn spørsmål  

Minsak.no

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt til rette for at alle innbyggere enkelt skal kunne fremme sin sak for kommune og fylkeskommune.

Gå inn på minsak.no for mer informasjon og fremme din sak.


Publisert: 30.11.2015 18:36
Sist endret: 08.06.2018 09:36