Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontrollutvalg

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer og 11 varamedlemmer og forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget har følgende møter høsten 2017:

Tirsdag 5. september klokken 18.00, Formannskapssalen

Torsdag 21. september klokken 18.00, Fellesmøte med Oppegård Kontrollutvalg i Oppegård rådhus

Tirsdag 17. oktober klokken 18.00, Formannskapssalen

Tirsdag 28. november klokken 18.00, Formannskapssalen

 

Kontrollutvalget for perioden 2015 - 2019:

Lars Chr. Bilet, FRP, leder, e-post: lars@mrcoffee.no

Bente Njøs Paulshus, H, Medlem, e-post: bentenpaulshus@gmail.com / tpaulshu@online.no

Karl M. Johnsen, PP, Medlem, e-post: karl-3@online.no

Roar Thun, AP, Nestleder, e-post: roar.thun@y2.no

Svein Kamfjord, V, Medlem, e-post: svein.kamfjord@ks.no / kamfjord1@gmail.com

Anne Marit Holene, SP, Medlem, e-post: a-m.holene@online.no

Torill Rønsen Ekeberg, SV, Medlem, e-post: treski@live.no  

Møteinnkallinger

Møteinnkalling KU 17.10.17

Møteinnkalling KU 05.09.17

Møteinnkalling Fellesmøte Ski og Oppegård KU 29.05.17

Møteinnkalling KU 29.05.17

Møteinnkalling KU 02.05.17

Møteinnkalling KU 20.03.17

Møteinnkalling KU 07.03.17

Møteinnkalling KU 24.01.17 

Møteprotokoller

Møteprotokoll KU 05.09.17

Møteprotokoll Fellesmøte Ski og Oppegård KU 29.05.17

Møteprotokoll KU 29.05.17

Møteprotokoll KU 02.05.17

Møteprotokoll KU 20.03.17

Møteprotokoll KU 07.03.17

Møteprotokoll KU 24.01.17

Sakspapirer fra tidligere år

Forvaltningsrevisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sikkerhet og Beredskap 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - PPT i skole og barnehage 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vann og avløp 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering - økonomi og IKT 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 2016

Årsrapporter

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2016

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2015

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2014.pdf 

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013.pdf

Kontaktinformasjon

Leder: Lars Chr. Bilet
Mob: 404 70 441
E-post: lars@mrcoffee.no

Utvalgsekretær: FIKS
Tlf: 64 96 20 58
Mob: 959 39 656
E-post: fiks@follofiks.no


Publisert: 13.10.2015 09:40
Sist endret: 11.10.2017 15:08