Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Oppfølging av veteraner

Ski kommune ønsker at veteraner og andre som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner ivaretas og anerkjennes for sin innsats for Norge og det internasjonale samfunnet.

Forsvaret og landets kommuner har overlappende ansvar for oppfølging av veteraner og deres familier som skal oppleve kommunale tjenester som tilgjengelige og samordnet.

Veterankontakt

Ski kommune har en egen veterankontakt som er bindeleddet mellom veteranene og deres familier, og kommunens tjenester. Veterankontakten har god kjennskap til kommunens organisering og tjenester, og skal sikre veteraner bosatt i kommunen best mulig oppfølging og ivaretakelse.

Nina Ansethmoen
E-post: nina.ansethmoen@ski.kommune.no
Telefon: 917 94 492

Offentlige markeringer

Seremonier og offentlige markeringer er viktige og synlige uttrykk for samfunnets anerkjennelse av veteranenes innsats og deres familier.

Ski kommune markerer følgende dager:

8. mai
Regjeringen har bestemt at 8. mai er nasjonal veterandag, i tillegg til frigjøringsdag. Dette er den viktigste dagen for å markere anerkjennelse for veteraner, og Ski kommune inviterer hvert år veteranene og deres familier til kransenedleggelse ved minnesmerket ved Ski middelalderkirke.

17. mai
Krans legges ned ved minnesmerket ved Ski middelalderkirke

24.oktober
FN-dagen med ulike arrangementer i kommunen.

Forsvarets minnedag
Første søndag i november minnes alt personell som har mistet livet i tjeneste.

Veteranplan

Ski kommune vedtok sin første veteranplan i september 2018.

Ski kommunes veteranplan


Publisert: 08.10.2018 14:50
Sist endret: 16.10.2018 12:34