Kontakt oss

Postliste

Offentlig journal (postliste) benyttes til å informere offentligheten om dokumenter kommunen mottar og sender ut.

Offentlighetslovens hovedregel er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med paragrafhenvisning til offentlighetsloven.

Dokumenter som er eldre enn 3 måneder fjernes fra postlisten, men du kan få en oversikt tilsendt ved å henvende deg til postmottak@ski.kommune.no.

 

Saksdokumenter fra politiske møter finner du i politisk møtekalender

  

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css