Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rammeverk for utvikling av barnehager, skoler og SFO

Barnehage- og skoleeier er Ski kommune ved kommunestyret. Øverste pedagogiske leder for skolene og barnehagene i Ski er kommunalsjef for oppvekst. Private barnehager har egne eiere. Ski kommune er ansvarlig for oppfølging av kommunale barnehager, private barnehager og alle kommunens grunnskoler. Skolene er egne virksomheter, og ledes av rektor.

Forsvarlig systemStrategiplan oppvekstTilstandsrapport

Handlingsplan for psykisk helsearbeidHandlingsplan for lesing og skrivingHandlingsplan for å motvirke radikaliseringHandlingsplan for vurdering, utvikling og læringHandlingsplan for digitale ferdigheterHandlingsplan for for godt læringsmiljø

Oppvekstområdet i Ski kommune har felles utviklingsområder som bygger på nasjonale og kommunale føringer. Ski kommune har utarbeidet Strategiplan for oppvekst 2016-2025: Sammen om SKIkkelig god oppvekst. Strategiplanen gir føringer for hvordan kommunen, sammen med foresatte, barn og unge, skal jobbe for en god og trygg oppvekst. Strategiplanen vil konkretiseres i handlingsplaner for ulike områder, og vil aktiveres med farger og lenker på denne siden når de er ferdigstilt og politisk vedtatt.

Strategiplan og handlingsplaner følges opp gjennom tilstandsrapporten, og disse inngår i Ski kommunes forsvarlige system for oppfølging av kvaliteten i barnehage, skole og SFO.

 

Strategiplan for oppvekst 2016-2025: Sammen om SKIkkelig god oppvekst

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO

Forsvarlig system for barnehager i Ski kommune jf Barnehagelovens §§ 8 og 16

Forsvarlig system for grunnskoler i Ski kommune jf Opplæringslovens § 13-10

 

Bilder: Ski kommune


Publisert: 15.10.2015 14:33
Sist endret: 12.11.2018 12:21