Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fremskutt eller utsatt skolestart

Fremskutt skolestart

Foresatte til barn i barnehage som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om fremskutt skolestart.

Barnet må da være 5 år innen 1. april.

Slik søker du:
  1. Foresatte søker til rektor via skolens hjemmeside.
  2. Rektor henviser til PPT.
  3. PPT utreder og vurderer barnet og gir sin anbefaling.
  4. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT.

Utsatt skolestart

Foresatte til barn i barnehage som vurderer at barnet pga forsinket utvikling vil ha nytte av ett år til i barnehage, kan søke utsatt skolestart.

Slik søker du:
  1. Foresatte søker til rektor via skolens hjemmeside.
  2. Rektor henviser til PPT.
  3. PPT utreder og vurderer barnet og gir sin anbefaling.
  4. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT.

Publisert: 15.10.2015 13:44
Sist endret: 26.01.2016 11:18