Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kompetanseutvikling barnehage

I tråd med Strategiplan for oppvekst 2016-2025 satser Ski kommune på helhetlig kompetanseutvikling for at barnehagene i Ski skal bli best mulig. Kompetanseutviklingen foregår på flere nivåer og områder. Godt læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter er viktige satsingsområder for barnehagene i Ski kommune.

Strategiplanseminar

Skole- og barnehageledere samles årlig for å vurdere ståsted og videre utviklingsarbeid i tråd med Strategiplan for oppvekst 2016-2025.

Styrermøter

Det gjennomføres styrermøter for de kommunale barnehagestyrerne en gang i måneden.

Det gjennomføres styrermøter for de private barnehagestyrerne en gang i måneden.

NettOpp

Kommunen har etablert fagnettverk for felles faglig utvikling innenfor oppvekstområdet. Kommunalsjef, rektorer, virksomhetsleder for barnehage, virksomhetsleder for Familiens hus og virksomhetsleder for Pedagogisk virksomhet deltar fast, mens øvrig skole- og barnehageledelse inviteres sammen med andre aktuelle ressurspersoner når det er hensiktsmessig.

Lærende nettverk

Oppstart av nettverksgrupper i prosjektet "leke og lære sammen i et utforskende miljø" november 2015. Prosjektgruppa fra hver barnehage deltar, og skal sammen med styrer i egen barnehage jobbe med temaer knyttet til prosjektet.

Kompetanseutvikling for barnehagelærere

Barnehagelærere i Ski kan søke om sentrale stipendmidler for egen etter- og videreutdanning.


Publisert: 30.10.2015 09:04
Sist endret: 15.01.2019 13:30