Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Priser og betaling

Oppholdsbetaling påløper fra den datoen barnet er tildelt barnehageplass.  

Faktureringen skjer forskuddsvis, hver måned, med forfall den 20.

 

Forfallsdato kan ikke endres, og ved innbetaling etter forfallsdato påløper forsinkelsesrenter, samt purregebyr for hvert betalingsvarsel som produseres.

 

Juli måned er betalingsfri.

 

 Foreldrebetaling i barnehage er maksprisordning og er lik for alle barnehager i Norge.

Maksprisen vedtas i statsbudsjettet og er endret fra 1.1.2017. Ny makspris er kr 2 730 pr. måned.

Satser/priser

Maksimal månedligsats; 2 730 kr pr barn

Plasstørrelse Pris
100% 2730 kr
80% 2402 kr
60% 1802 kr
50% 1502 kr
40% 1201 kr

I tillegg betales et månedlig kosttilegg pr barn.

Kosttillegget beregnes ut i fra plasstørrelsen til barnet

Plasstørrelse Kosttilegg
100% 230 kr
80% 180 kr
60% 140 kr
50% 120 kr
40%  90 kr

Søskenmoderasjon

 • for barn nr 2 betaler man 30% av gjeldende plasstype
 • for barn nr 2, 3 og 4 betaler man 50% av gjeldende plasstype
Redusert foreldrebetaling

Lavere foreldrebetaling- to ordninger.

1. Reduksjon i foreldrebetaling på grunnlag av inntekt.

2. Gratis oppholdstid 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5-åringer.


Publisert: 14.10.2015 13:25
Sist endret: 26.09.2017 15:35
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css