Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Søk/endre barnehageplass

Skal du søke barnehageplass, bytte barnehage eller si opp plassen du allerede har- les spørsmål og svar!

Hovedopptaket 2019

For å ha mest mulig aktuell venteliste, ber vi deg oppdatere barnehagesøknaden for barnets navn (født xx.xx.xxxx). Logg inn på kommunens foreldreportal, og oppdater søknaden senest 01.03.2019

Søkere som tilhører området rundt Tandbergløkka som innlemmes i Nordre Follo fra 2020, kan søke barnehageplass i Ski kommune ved hovedopptaket 2019, med oppstart fra august.

Hvordan søker vi barnehageplass?

Registrer søknad via Foreldreportalen. NB! Registrer èn søknad pr. barn.

Når er søknadsfristen til hovedopptaket?

1. mars er søknadsfristen for å få være med i hovedopptaket. Ønsket oppstarsdato må ikke være senere enn 30. november samme år. Er oppstartsdato senere vil IKKE søknaden bli med i hovedopptaket.

Hvem har rett til barnehageplass ved hovedopptaket?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, og som har søkt ved hovedopptaket, har rett til å få barnehageplass i kommunen fra august (jfr. barnehageloven § 12a).

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, og som har søkt ved hovedopptaket, har rett til å få en plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrift.

Når får vi svar på søknaden til hovedopptaket?

Svar sendes ut pr. epost i begynnelsen av april.

Vi vil bytte barnehage, hva gjør vi?

Registrer en ny søknad via Foreldreportalen.

Hvordan sier vi opp barnehageplassen?

Registrer oppsigelse via Foreldreportalen.

For barnehageplass i kommunal barnehage gjelder 1 måneds oppsigelse, fra enten den 1. eller den 15. hver måned. Ved oppsigelse etter 30. april gjelder en oppsigelsestid på 2 måneder.
Ved overflytting mellom kommunale barnehager, trenger barnehageplassen ikke og sies opp, men ved overflytting mellom kommunal og privat barnehage, gjelder reglene om oppsigelse, som nevnt ovenfor.

Vi vil øke eller redusere plassen, hvordan gjør vi det?

LOGG inn på Foreldreportalen. Gå til "min side". Klikk deretter på "mine plasseringer, oppsigelse/ endre type plass". Her søker du om å øke eller redusere barnehageplassen du allerede har.

Får vi barnehageplass hvis vi søker etter 1. mars?

Suppleringsopptak på eventuelle ledige plasser foregår fortløpende gjennom hele året. Søknadene vurderes etter ventelistenummer. Søkere med opptakskriterium 1,2,3 og 4 går foran ventelistenummer.

Når får vi svar på søknaden hvis vi søker etter 1. mars?

Opptak gjøres fortløpende på ledige plasser. Dersom det ikke er ledige plasser i søkte barnehager vil dere ikke få noe svar. Da står dere på venteliste fram til det blir en ledig plass.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med Inger-Lise Hansen: Inger-Lise.Hansen@ski.kommune.no, eller Ketil Aldrin: ketil.aldrin@ski.kommune.no


Publisert: 22.09.2015 11:04
Sist endret: 15.03.2019 08:55