Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Grunnskolen

I Ski har vi 11 barne- og ungdomsskoler med omtrent 4400 elever totalt. I tillegg har vi Ski voksenopplæring som driver grunnskoleopplæring for voksne.

Oversikt over grunnskolene

Bøleråsen skole
Finstad skole
Haugjordet ungdomsskole
Hebekk skole
Kråkstad og Skotbu skoler
Langhus skole
Siggerud skole
Ski skole
Ski ungdomsskole
Vevelstadåsen skole

Follo barne- og ungdomsskole
Ski voksenopplæring

Andre opplæringstilbud

Toppen
Gjedsjø - praktisk pedagogisk opplæring

Under planlegging: Spesialavdeling for elever med autisme.

Ferie og fridager

Oversikt over ferier og fridager

Permisjon fra opplæringen

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barneskolene i Ski kommune har tilbud om SFO til og med 4. trinn.

Skolefritidsordningen SFO

Søke/endre SFO-plass

Priser og prisreduksjoner i SFO

Skoletilhørighet

Skolekretser

Skolebytte

Elevenes skolemiljø

Ski kommune jobber systematisk med å sikre at elevene får oppfylt retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Dersom elever ikke har det bra på skolen, har elever og foresatte rett til å klage på skolemiljøet.

Elevenes skolemiljø – varsling og oppfølging

Kvalitet og utvikling

Alle skolene i Ski deltar i nasjonale og lokale satsinger for kvalitetsutvikling, organisert som skolebasert kompetanseutvikling. Det betyr at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kompetanse.

Utdanningsdirektoratet har laget gode sider om flere sider ved opplæringen.

Innholdet i grunnskolen  Læringsmiljø  nullmobbing.no

 

 


Publisert: 22.09.2015 11:00
Sist endret: 24.08.2018 10:48