Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Grunnskolen

I Ski har vi 11 barne- og ungdomsskoler med omtrent 4400 elever totalt. I tillegg har vi Ski voksenopplæring som driver grunnskoleopplæring for voksne.

Oversikt over grunnskolene

Bøleråsen skole
Finstad skole
Haugjordet ungdomsskole
Hebekk skole
Kråkstad og Skotbu skoler
Langhus skole
Siggerud skole
Ski skole
Ski ungdomsskole
Vevelstadåsen skole

Follo barne- og ungdomsskole
Ski voksenopplæring

Andre opplæringstilbud

Toppen
Gjedsjø - praktisk pedagogisk opplæring

Under planlegging: Spesialavdeling for elever med autisme.

Ferie og fridager

Oversikt over ferier og fridager

Permisjon fra opplæringen

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barneskolene i Ski kommune har tilbud om SFO til og med 4. trinn.

Skolefritidsordningen SFO

Søke/endre SFO-plass

Priser og prisreduksjoner i SFO

Skoletilhørighet

Skolekretser

Skolebytte

Elevenes skolemiljø

Ski kommune jobber systematisk med å sikre at elevene får oppfylt retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Dersom elever ikke har det bra på skolen, har elever og foresatte rett til å klage på skolemiljøet.

Elevenes skolemiljø – varsling og oppfølging

Kvalitet og utvikling

Alle skolene i Ski deltar i nasjonale og lokale satsinger for kvalitetsutvikling, organisert som skolebasert kompetanseutvikling. Det betyr at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kompetanse.

Utdanningsdirektoratet har laget gode sider om flere sider ved opplæringen.

Innholdet i grunnskolen  Læringsmiljø  nullmobbing.no

 

Kartleggingsprøver og nasjonale prøver

I tillegg til lærerens vurdering av elevens utvikling læring gjennomføres det årlig ulike kartleggingsprøver for å vurdere læringsutbyttet. Mange av kartleggingsprøvene knytter seg til de grunnleggende ferdighetene; lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.  

På 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn gjennomføres det nasjonale prøver i lesing og regning. I engelsk gjennomføres det nasjonale prøver på 5.trinn og 8.trinn.

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike kartleggingsprøvene og nasjonale prøvene. Noen kartleggingsprøver er obligatoriske, mens skolene har ansvar for å vurdere gjennomføring av de anbefalte prøvene.

Barnetrinn
Trinn Ferdighet / fag Hvilke kartleggingsprøve?   Periode
1.trinn Lesing Kartlegging av leseferdighet fra Udir Obligatorisk 18.03 - 12.04
  Lesing Lindbergs leseutviklingsskjema Anbefales Skolen vurderer
  Regning Tallforståelse og regneferdigheter fra Udir Anbefales 18.03 - 12.04
2.trinn Lesing Kartlegging av leseferdighet fra Udir Obligatorisk 18.03 - 12.04
  Lesing Lindbergs leseutviklingsskjema Anbefales Skolen vurderer
  Regning Tallforståelse og regneferdigheter fra Udir Obligatorisk 18.03 - 12.04
3.trinn Lesing Kartlegging av leseferdighet fra Udir Obligatorisk 18.03 - 12.04
  Lesing Lindbergs leseutviklingsskjema Anbefales Skolen vurderer
  Regning Tallforståelse og regneferdigheter fra Udir Anbefales 18.03 - 12.04
  Engelsk Kartleggingsprøve fra Udir Anbefales 18.03 - 12.04
4.trinn Lesing Lindbergs leseutviklingsskjema Anbefales Skolen vurderer
  Lesing I-PALS Anbefales Skolen vurderer
  Lesing Ordkjedetest Anbefales Skolen vurderer
  Digital ferdighet Kartleggingsprøve fra Udir Anbefales 18.03 - 12.04
5.trinn Lesing Nasjonale prøver Obligatorisk Uke 36 - 39
  Regning Nasjonale prøver Obligatorisk Uke 36 - 39
  Engelsk Nasjonale prøver Obligatorisk Uke 36 - 39
  Skriving Læringsstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Matematikk Multi Anbefales Skolen vurderer
6.trinn Lesing Ordkjedetest Anbefales Skolen vurderer
  Lesing Læringsstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Matematikk Læringsstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Matematikk Multi Anbefales Skolen vurderer
7.trinn Lesing Ordkjedetest Anbefales Skolen vurderer
  Matematikk Læringsstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Matematikk Multi Anbefales Skolen vurderer
Ungdomstrinn
Trinn Ferdighet / fag Hvilke kartleggginsprøve   Periode
8.trinn Lesing Nasjonale prøver Obligatorisk 36 - 39
  Regning Nasjonale prøver Obligatorisk 36 - 39
  Engelsk Nasjonale prøver Obligatorisk 36 - 39
  Skriving Læringsstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Naturfag Karakterstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Samfunnsfag Karakterstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
9.trinn Lesing Nasjonale prøver Obligatorisk 36 - 39
  Regning Nasjonale prøver Obligatorisk 36 - 39
  Lesing Ordkjedetesten Anbefales Skolen vurderer
  Naturfag Karakterstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Samfunnsfag Karakterstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
10.trinn Lesing Ordkjedetesten Anbefales Skolen vurderer
  Naturfag Karakterstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Samfunnsfag Karakterstøttende prøve fra Udir Anbefales Skolen vurderer
  Matematikk Eksamen Obligatorisk Mai 2019
  Engelsk Eksamen Obligatorisk Mai 2019
  Norsk hovedmål Eksamen Obligatorisk Mai 2019
  Norsk sidemål Eksamen Obligatorisk Mai 2019

Publisert: 22.09.2015 11:00
Sist endret: 18.12.2018 14:05