Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunalt ordensreglement for skolene i Ski

Kommunalt ordensreglement er vedtatt av skoleeier ved Utvalg for oppvekst og kultur.

Skolene arbeider målrettet for å ivareta elevenes læringsmiljø. Skoleeier - Ski kommune - har vedtatt et kommunalt ordensreglement som gjelder for alle grunnskoler i kommunen.

Kommunalt ordensreglement for grunnskolen i Ski


Strategiplan for oppvekst 2016-2025 i Ski kommune er vedtatt av kommunestyret. I strategiplanen står det at "barn og unge skal oppleve et trygt oppvekstmiljø der de har rom for utfoldelse". Det kommunale ordensreglementet er en liten brikke i det store puslespillet som skal ivareta et godt læringsmiljø for elevene i Ski kommune.


Publisert: 15.10.2015 13:10
Sist endret: 08.02.2018 10:34