Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Skoleeier i Ski kommune legger til rette for at alle skolene i Ski skal ha høy kvalitet. Gjennom den årlige tilstandsrapporten avdekkes områder som fungerer godt og som skal styrkes og videreutvikles, og områder med rom for bedre praksis der skolene har behov for støtte til utvikling.

Skolene i Ski kommune deltar i nasjonale og lokale satsinger for kvalitetsutvikling i skolen, organisert som skolebasert kompetanseutvikling. Det betyr at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass, og som en del av den ordinære virksomheten. Hensikten er å utvikle skolens samlede kompetanse når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

 Kunnskap gir glede

Skoleeier legger til rette for og støtter utviklingsarbeidet, mens det er rektor på den enkelte skole som har ansvar for utviklingsprosessene. Skoleeier følger opp skolene systematisk, og utarbeider hvert år tilstandsrapport som beskriver tilstanden i Ski-skolen. Utviklingstiltakene er basert på langsiktige satsingsområder definert av større samfunnsendringer og forskning på utdanningsfeltet, og på analyse av utviklingsbehov på den enkelte skole.

 

Kvalitetssikring

Strategiplan for oppvekst 2016-2025
Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO
Skoleeiers oppfølging av skolene


Kvalitetsutvikling

Kompetanseutvikling grunnskole
Vurdering for læring
Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring
Fra datarom til data i alle rom
Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)
Økt skolenærvær


Publisert: 07.11.2016 13:13
Sist endret: 05.01.2017 15:42