Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Logopedisk hjelp

Logopedisk hjelp kan gis til barn og unge fra 0 -16 år og voksne over 20 år. Logopedisk hjelp er gratis og gis av ansatte fra logopedisk team. Logopedisk hjelp gis i all hovedsak på logopedens kontor. Ungdom mellom 16-20 år må få søke om bistand via fylkeskommunen.

Hvordan kontakte oss? 

 • Førskolebarn: Dialog mellom foresatte og barnehage. Barnehagen bistår med å formidle kontakt.
 • Grunnskoleelever: Dialog mellom foresatte, elev og skole. Skolen vil bistå med å formidle kontakt.
 • Voksne: Søknad til Ski voksenopplæring.

Hvis barnet ikke går i barnehage kan foresatte ta direkte kontakt med logopedisk team.

E-postadressen vår er logopedi@ski.kommune.no. Telefonnummer til logopedene finner du nedenfor.

Hva kan vi hjelpe med?

 • Språkvansker: Forståelsesvansker og/eller vansker med å uttrykke seg
 • Tale-/ artikulasjonsvansker
 • Taleflytvansker
 • Kommunikasjonsvansker etter medfødt eller ervervet skade/sykdom
 • Afasi
 • Artikulasjonsvansker knyttet til leppe-/ kjeve- og ganespalte

Etter kartlegging vurderer logoped om det er behov for hjelp og hvordan hjelpen skal gis.

 • Veiledning og opplæring (hjelp til bruker)
 • Veiledning og opplæring (hjelp til nærpersoner)
 • Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Kurs- og gruppetilbud: "Foreldre som ressurs", "R-kurs" eller "Afasikurs"

Aktuelle skjemaer

Henvisning førskolebarn

Henvisning grunnskoleelever

Vedlegg til henvisning av grunnskoleelever

Henvisning voksne

Hvem er vi?

- Anne Jorid Berbu - tlf. 91 91 86 35 (koordinator) 
- Anne Kristin Nybø - tlf. 98 62 61 67 
- Renate Marion Milford - tlf. 98 62 60 41


Publisert: 07.10.2015 09:51
Sist endret: 22.08.2017 08:36