Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Permisjon fra opplæringen

Opplæringsloven regulerer rettigheter og plikter i forhold til elevenes skolegang. Å gå på skolen er en plikt og rettighet som elevene har, og skolegangen legger et viktig grunnlag for elevens liv.

Ski kommune legger vekt på at elevene i størst mulig grad skal være på skolen, og vil normalt ikke gi fri til ferie. Foresatte oppfordres til å bruke skoleruta ved planlegging av familiens ferieopphold og reiser. Unntak kan være ved helt spesielle helsemessige og sosiale forhold.

Dersom familiene har behov for fridager utover de fastsatte ferier og fridager, gjelder følgende regelverk:

"Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 (to) uker. Elever som hører til trossamfunn utenfor Den Norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at elevene kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute." Opplæringsloven § 2–11

I tillegg gjelder I tillegg gjelder retningslinje for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen i Ski kommune, vedtatt i kommunestyret.

Slik søker du:

  • Søknad om permisjon inntil 1 skoledag: Foresatte søker kontaktlærer om permisjon via transponder.
  • Søknad om permisjon 2 - 10 skoledager: Foresatte søker med søknadsskjemaet under. Rektor sender svar som brev til foresatte.

Søknadsskjema for permisjon fra opplæringen (2-10 skoledager)

Regelverk

Opplæringsloven § 2–11

Retningslinje for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen i Ski kommune


Publisert: 15.10.2015 12:41
Sist endret: 06.12.2017 12:42