Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Priser og prisreduksjoner i SFO

Her finner du informasjon om priser og prisreduksjoner i SFO. For spørsmål om betaling, kontakt ditt barns SFO.

Priser på SFO

Prisene på SFO gjelder fra 1.august 2018. Prisene er inkludert mat.

Prisliste SFO

Prisene er inkludert mat.

 

 

Fra og med 1. august 2018

5 dager per uke

Per barn/mnd

2800

4 dager per uke

Per barn/mnd

2230

3 dager per uke

Per barn/mnd

1680

Søskenmoderasjon 5 dager per uke

Per barn/mnd

2100

Søskenmoderasjon 4 dager per uke

Per barn/mnd

1680

Søskenmoderasjon 3 dager per uke

Per barn/mnd

1340

Enkeltdag (når skolen er åpen)

Per barn/dag

270

Enkeltdag (når skolen er stengt)

Per barn/dag

475

Gebyr for sen henting av barn

Per påbegynt kvarter

240

Redusert betaling på grunnlag av lav inntekt

Redusert betaling på grunnlag av lav inntekt, må søkes om.

Med virkning fra 1. august 2018 blir det innført en ordning med lavere foreldrebetaling på grunnlag av inntekt. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en plass i SFO.

Fra 1. august 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 513333 kroner. Inntekten må dokumenteres i søknad om redusert betaling.

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Søk om redusert foreldrebetaling på SFO (og barnehage)

Du kan søke om både redusert foreldrebetaling i SFO og barnehage i samme søknadsskjema.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon hvis man har to eller fler barn som går på SFO og i barnehage.

Fra august 2018 gis det kryssmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Søskenmoderasjon på SFO hvis søsken går i kommunal barnehage

Hvis barnet som går på SFO har søsken i kommunal barnehage, fanges dette automatisk opp. Dette forutsetter at det er samme person i husstanden som mottar fakturaen på begge barna. Kontakt barnets SFO for hjelp hvis en ønsker å endre en regningsmottaker eller ikke mottar søskenmoderasjon automatisk.

Søskenmoderasjon på SFO hvis søsken går i privat barnehage

Hvis barnet som går på SFO har søsken i privat barnehage, fanges dette ikke automatisk opp i faktureringssystemet.

Meld fra til leder ved ditt barns SFO om at barnet har søsken i privat barnehage for å motta søskenmoderasjon. Moderasjonen vil bli gjeldende fra måneden etter SFO - leder har mottatt beskjed.

 


Publisert: 21.06.2018 13:18
Sist endret: 29.01.2019 09:37