Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolebytte

Alle barn har rett til plass på nærskolen, definert ut fra barnets folkeregistrerte adresse.

Kommunen har ansvar for å oppfylle retten til opplæring for alle elever som er folkeregistrert i kommunen. Ski kommune har fastsatt skolekretsgrenser som definerer hvilke adresser som hører til hver skole. Disse er definert i Kommunal forskrift om nærskoletilknytning. Foresatte kan søke annen skole enn nærskolen, men eleven har da ikke rett til å få innvilget plass. Slike søknader blir bare unntaksvis innvilget.

Skolebytte til annen skolekrets i Ski kommune

Foresatte kan søke annen skole enn nærskolen, men eleven har ikke rett til slik skoleplass. For å sikre andre elevers rett til plass på nærskole, blir slike søknader bare unntaksvis innvilget. Dette gjelder kun dersom helt spesielle hensyn tilsier det:

 • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som nærskolen ikke har
 • Sosialfaglige hensyn
 • Søsken på skolen

Søknad om plass på en annen skole i kommunen sendes til rektor på nærskolen. Nærskolen videresender søknaden til rektor på skolen det søkes om plass på.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1

Skolebytte til skole i en annen kommune

Foresatte kan søke om skoleplass i en annen kommune enn den kommunen barnet bor i, men har ikke rett til slik skoleplass. Slike søknader blir bare unntaksvis innvilget, blant annet fordi en slik ordning medfører økte kostnader for kommunen. Dette gjelder kun dersom helt spesielle hensyn tilsier det:

 • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som Ski kommune ikke har
 • Sosialfaglige hensyn
 • Særlig farlig skolevei
  • Elever som er bosatt på Tandbergåsen i Ås kommune, får plass ved Ski skole i Ski kommune dersom det er ledig kapasitet.
  • Elever som er bosatt ved Taraldrud i Ski kommune vest for E6, får skoleplass i Oppegård kommune dersom det er ledig kapasitet
 • Spesielle skoletilbud tilpasset talenter innenfor områder som
  • ikke dekkes av læreplanen eller
  • hvor det er opptaksprøver eller
  • kommunen har ikke skoletilbud som ivaretar utviklingsbehov og dette er nødvendig for kvalifisering til yrke

Søknad om skoleplass på en skole i en annen kommune sendes til Skole- og barnehage­avdelingen i Ski kommune.

 

For skolegang ved private skoler gjelder Friskolelova.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1 Skolen

Friskoleloven


Publisert: 05.10.2015 12:47
Sist endret: 19.02.2019 09:37