Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Søke/endre SFO-plass

Skal du søke SFO-plass, bytte eller si opp plassen du allerede har- les spørsmål og svar!

Alle skolestartere som melder seg på innen påmeldingsfristen 1. mars, får plass i SFO fra 1. august.

Påmelding, endring av plass og oppsigelse skjer via Foreldreportalen. Påmelding kan skje fortløpende gjennom skoleåret for elever i skolen. 

Barn som går på SFO og som skal slutte eller endrer plass har følgende frister

Barnet skal slutte / endre oppholdstid fra Frist for registrering i foreldreportalen 
1. august  30. april 
1.september 31.juli
1. oktober 31. august
1. november 30. september
1. desember 31. oktober
1. januar 30. november
1. februar 31. desenber
1. mars 31. januar
1. april  28. (29.) februar
1. mai - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august 
1. juni - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juli (Betalingsfri - SFO stengt) Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. august  30. april 

 

Hvordan søker vi SFO-plass?

Registrer søknad via Foreldreportalen. NB! Registrer én søknad pr. barn.

Hvordan sier vi opp SFO-plassen?

LOGG INN på Foreldreportalen. Gå til "min side". Klikk deretter på "mine plasseringer, oppsigelse/ endre type plass".

Oppsigelse av plass er én måned regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Plass eller deler av plass kan ikke sies opp for månedene mai og juni. Skal plassen sies opp 1. august, må dette gjøres innen 1. mai. Se presisering av oppsigelsestidene i SFO for flere detaljer.

Vi vil øke eller redusere plassen, hvordan gjør vi det?

LOGG inn på Foreldreportalen. Gå til "min side". Klikk deretter på "mine plasseringer, oppsigelse/ endre type plass".

Her søker du om å øke eller redusere SFO- plassen du allerede har. Reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret følger samme regler som ved

oppsigelse.

Presisering av oppsigelsestidene i SFO

Vi får det ikke til, hva gjør vi?

Vi har laget detaljert veiledning til endring og oppsigelse av SFO-plass. Denne inneholder illustrerte og trinnvise beskrivelser av hvordan endring og oppsigelse av SFO-plass gjøres i Foreldreportalen.

Detaljert veiledning til endring og oppsigelse av SFO-plass


Publisert: 05.10.2015 12:58
Sist endret: 24.08.2018 10:50