Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO

Tilstandsrapporten utarbeides årlig og omhandler tilstanden i barnehage og grunnskoleopplæringen i kommunen.

Tilstandsrapport som omhandler tilstanden i grunnskoleopplæringen i kommunen er hjemlet i opplæringslovens § 13-10. Ski kommune har i tillegg valgt å inkludere barnehagene i tilstandsrapporten. Rapporten publiseres etter politisk behandling, og sendes også til Utdanningsdirektoratet.

Målet for barnehager, skoler og SFO i Ski er formulert slik: "Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i tråd med disse." - fra Strategiplan oppvekst 2016-2025.

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2014


Publisert: 05.10.2015 13:29
Sist endret: 26.06.2017 15:44
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot