Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ulykkesforsikring i forbindelse med dugnad

Kommunen har tegnet forsikring for personer som deltar i dugnader som angitt i artikkelen her. Deltakere på dugnad som nevnt må selv vurdere om de eventuelt ønsker å ha annen forsikringsdekning i tillegg.

Ski kommune har tegnet ulykkesforsikring for å sikre erstatning for deltakere ved dugnad på skoler og kommunens barnehager og fritidsklubber. Forsikringen skal sikre erstatning dersom foreldre/foresatte som deltar i dugnad utsettes for en ulykke i forbindelse med dugnaden. Videre har kommunen tegnet tilsvarende forsikring for dem som har dugnad eller tilsyn på Kråkstad samfunnshus.

Forsikringen er tegnet av kommunen på frivillig grunnlag. Deltakere på dugnad som nevnt må selv vurdere om de eventuelt ønsker å ha annen forsikringsdekning i tillegg.

Kommunens forsikring gjelder ikke for personer 70 år og eldre.

Hva er en ulykke? Når utbetales erstatning? Melding av skade.

Se tilsvarende punkter i informasjonsbrosjyre Ulykkesforsikring for barn i Ski kommune.

Forsikringssummer

Forsikringssum oppgis i G = folketrygdens grunnbeløp.

  • Ved ulykke som fører til 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales ménerstatning med 5 G. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig.
  • Ved dødsfall som følge av ulykke: 1 G.
  • Behandlingsutgifter dekkes med inntil kr 50 000. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold for eksempel Folketrygden. I vilkårene fremgår hva slags behandling som dekkes.

Egenandel ved behandlingsutgifter er kr 500. Den trekkes fra ved skadeoppgjøret.


Publisert: 15.10.2015 13:29
Sist endret: 28.10.2015 11:59