Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Follo barne- og ungdomsskole

FBU skilt 

        Ferier og fridager       Meld fravær       Skoleportalen       It's Learning      Foreldrepålogging

Aktuelt

Skolemiljø og mobbing

Les eldre saker

Om skolen

Follo barne- og ungdomsskole (FBU) er en skole for elever med store, sammensatte
lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. Skoleåret 2017/2018 har skolen 50 elever fordelt på 9 klasser på 1.-10. trinn.

SFO - skolens fritidsordning - har 36 barn. Skolen har 54 ansatte, hvorav 27 er pedagoger, 22 er fagarbeidere og 5 er i administrasjonen. Skolen ligger i 10 minutters gangavstand fra Ski stasjon, på Hebekk.

Litt historikk om Follo barne- og ungdomsskole

Skolen sto ferdig i 1969. I 1985 ble skolen utvidet med en bygning for administrasjon, personalrom og spesialrom. Gymsal ble også bygget i 1985. Skolefritidsordningen ble opprettet i 1995. Skoletilbudet har hele tiden vært gitt til elever både på barne- og ungdomstrinnet.

Praktisk informasjon

Helsetjenester

Helsesøster:  Sigrid K. Gillebo (er på skolen en halv dag i uka)
E-post: sigridkristine.gillebo@ski.kommune.no
Telefon: 64918340/ 94793278

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes helse og forebygge sykdommer og skader. Den skal spre helseopplysning og øke interessen for hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme egen helse. Vi gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinerer, har samtaler med nye elever, følger opp enkeltelever og har samtalegrupper/undervisning etter behov.

Helsetjenesten gir tilbud om vaksinasjon på barne- og ungdomsskolen:

 • 7-8 år: difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt
 • 11-12 år: MMR (meslinger/kusma/røde hunder)
 • 12-13 år: HPV-vaksine, vaksine for å forebygge livmorhalskreft forårsaket av HPV virus
 • 15-16 år: difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt

  

Regler og rutiner

 Kvalitetsarbeid

Deltagelse

 

Hvordan få plass ved FBU?

For å få elevplass ved Follo barne- og ungdomsskole må man bo i en av Follokommunene (Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Frogn eller Nesodden). Det er hjemkommunen til eleven som fatter vedtak om plass ved skolen. Søknad om plass må sendes hjemkommunen. Lokal PPT vurderer om denne skolen er et tilbud for eleven.

Elevene kan benytte SFO ved skolen fra 1.-10.klasse. Før man søker plass via Foreldreportalen, må hjemkommunen ha godkjent SFO-plass ved FBU. Dette fordi det er en kommunal andel for denne SFO-plassen. 

Alle elever ved skolen har rett til spesialskyss.

Satsingsområder

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

 

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid. På FBU gis tilbudet til alle barn i 1.- 10. årstrinn.

For å søke plass, endre plass eller si opp plass i SFO bruker du Foreldreportalen.

Elevene kan være på SFO 3 - 5 dager pr uke, og følger Ski kommunes struktur og vedtekter  for SFO.Informasjon om SFO 
Skoleåret 2015 - 2016 er det 57 elever ved skolen, og omtrent halvparten benytter seg av SFO.

SFO sine åpningstider er fra 07:30 til 17:00 (Mandag - Fredag)

Har du behov for å snakke med noen på SFO, kan du ringe direkte på tlf. 64913956

Aktivitetsgrupper

Matgruppe: Voksne og barn lager god og sunn mat til de andre på SFO.Vi lager forskjellige retter, litt etter årstid, Viktig å lære om forskjellige matvarer og matprodukter.

Miljøgruppe: Vi jobber med å gjøre det hyggelig for store og små på SFO. Vi steller og holder i orden ute og inne.

Natur-/lese-/spillegruppe: Vi følger med i hva som skjer i naturen til de forskjellige årstidene. Vi spiller spill, hører på lydbøker og ser i bøker. Vi tegner/ maler og farger forskjellig fra naturen.

Gym/ ute-gruppe: Elever og voksne er ofte i gymsalen med forskjellige ballspill, eller andre fysiske aktiviteter. Vi går turer i nærmiljøet for å bli kjent.

Elevene er i samme gruppe i fire uker, så bytter vi grupper slik at alle skal få være i alle grupper.SFO har tre grupper, på tvers av alder og klasser. Vi tar hensyn til hvem elevene trives- og fungerer bra sammen med. Vi har som mål og være mye ute på SFO der vi har ulike aktiviteter, avhengig av årstidene. 

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post 
Unni Hansen Rektor 904 78 673 Send e-post 
Ann Katalin Gombos Inspektør 468 03 863 Send e-post 
Eivind Vangen Inspektør 64 91 39 53 Send e-post
Mariann Gasmann SFO-leder 918 57 044 Send e-post 
Kathrine Minde Kontorkonsulent 64 91 39 50 Send e-post 
Lærere og assistenter
Navn Funksjon E-post 
Tone Andresen  Lærer Send e-post 
Helga  Kringen Vernepleier Send e-post
Ellen Johanna Vigdal  Lærer Send e-post 
Øystein Berg Assistent Send e-post 
Siv Berntsen Fagarbeider Send e-post 
Siv Irene Bjørsrud Fagarbeider Send e-post 
Solveig Borg Lærer Send e-post 
May-Britt Bråthen Fagarbeider Send e-post 
Mona Finslo Lærer Send e-post 
Linda Fredh Lærer Send e-post
Gunn Flatby Lærer Send e-post 
Marita Grongstad Lærer Send e-post 
Elisabeth Gundersen Fagarbeider Send e-post 
Kristin Guttormsen Lærer Send e-post 
Torunn Gjemstad Fagarbeider  
Anne-Grete Haudemann Lærer Send e-post 
Charlott Hasfjord Lærer Send e-post 
Ellen Ulvik Hansen Lærer Send e-post 
May-Britt Hauknes Lærer Send e-post 
Ellen Hellerud Fagarbeider Send e-post 
Ragnhild Hovden Lærer Send e-post 
Vibeke Holtnæs Lærer Send e-post 
Bodil Irene Karlsson Fagarbeider Send e-post 
Helene Johansen Lærer Send e-post 
Bodil Kirkerød Lærer Send e-post 
Hege Christel Torp Kristiansen Fagarbeider Send e-post 
Jenny M.Kvarstad Fagarbeider Send e-post 
Siv Merete Kvalbein Musikkterapeut Send e-post 
Mette Aandal Lindblom Lærer  
Jon-Anders Martinsen Fagarbeider Send e-post
Beri Mohammad-Pour Fagarbeider Send e-post 
Nivin Mohammed Abdelwahab Fagarbeider Send e-post 
Mette Moseng Lærer Send e-post
Synne Moen Lærer Send e-post 
Morten Olaussen Fagarbeider Send e-post 
Inger Lise Slorafoss Vernepleier Send e-post 
Mona-Britt Ofstad Lærer Send e-post 
Tone Tømta Olsen Fagarbeider Send e-post
Elisabeth Stene Olsen Fagarbeider Send e-post 
Lene Paalerud Fagarbeider Send e-post 
Ragnhild T. Matre Lærer Send e-post 
Heidi Therese Sandnes Fagarbeider Send e-post
Ellen Sagen Lærer Send e-post 
Rune Skifjeld Lærer Send e-post
Trond Skyrud Lærer Send e-post 
Eirin T.Stranna Lærer Send e-post 
Guro Stenerud Lærer Send e-post 
Marit Stokke Lærer Send e-post 
Vidar Sundberg Lærer Send e-post
Tove Sundnes Fagarbeider Send e-post 
Stein Svennevik Lærer Send e-post 
Kristin Bjørnsdottir Tas Assistent Send e-post
Ragnhild H.Zahl Lærer Send e-post 

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.
Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse på ungdomstrinnet. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsleder har egne møter med kontaktlærer for elevrådet, utenom elevrådsmøtene. Hele elevrådet møter også i skolens brukerråd.

Elevrådsleder 2017/2018 er Stine Øy Rodal og elevrådslærer er Charlott Hasfjord

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2017/2018 er Odd Kristian Hamborg og nestleder er Geir Stian Aaslund

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

RU Rådgivende utvalg

Skolen er organisert i et interkommunalt foretak, som består av alle de 7 Follokommunene. Driften av skolen og bygningsmassen er basert på et samarbeid mellom partene hvor alle eierkommunene forutsettes behandlet likt, og hvor eierandelen er fordelt i forhold til innbyggertall. Ut fra samme beregningsmodell er antall elevplasser pr.kommune fordelt. For å sikre best mulig drift og styring av skolen er det opprettet et Rådgivende utvalg for skolen, der alle eierkommunene har sin representant. Rektor er saksbehandler for utvalget og skolen har sekretærfunksjonen.

FBU-eierskapsavtale.pdf

Medlemmer Rådgivende utvalg pr.01.08.15:

Ski kommune:                     Jane Short Aurlien

Vestby kommune:     Cathrine Skjeltorp

Frogn kommune:   Kari V. Ågård

Enebakk kommune:  Vibeke Holte

Nesodden kommune:   Ingrid Kringlebotn

Oppegård kommune:    Hanne Birgitte Moen

Ås kommune:    Helen Ohnstad

 

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Follo barne- og ungdomsskole

Besøksadresse:

St. Hansveien 9
1400 Ski

Telefon: 64 91 39 50

Rektor: Unni Hansen

Meld fravær

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 25.01.2018 13:32