Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utbygging av fylkesveiene i Ski sentrum

Utbygging av Kirkeveien/Langhusveien

I januar 2018 varslet Statens vegvesen oppstart av reguleringsarbeid for deler av Kirkeveien og Langhusveien. Du kan lese mer om dette prosjektet her

Utbygging av Sanderveien

I september 2018 varslet Sanderveien 18 AS oppstart av reguleringsarbeid for fv 154 Sanderveien. LINK arkitekter er leid inn til å bistå med reguleringsarbeidet. Statens Vegvesen er grunneier og legger føringer for valgt veiløsning. Du kan lese mer om dette prosjektet her 

Utbygging av Jernbaneveien

For å få et godt fungerende kollektivknutepunkt bygget Bane NOR og hovedentreprenøren deres OHL ny vei i den nordre delen av fylkesveien Jernbaneveien, like utenfor Ski stasjon. De første endringene startet tidlig i 2017, og Jernbaneveien åpnet i mai 2018 med:

  • nytt lyskryss med prioritet for buss
  • eget avkjøringsfelt i Kirkeveien for busser på vei mot Ski stasjon
  • flere ruteavgang for buss

Du kan lese mer om utbygging av Jernbaneveien her

Illustrasjon: Statens vegvesen

Øvrige fylkesveier

Det er ikke laget noen plan for de øvrige fylkesveiene i Ski sentrum. Du kan følge de siste nyhetsoppdateringene om utbygging av fylkesveinettet på Statens vegvesen sine hjemmesider


Publisert: 17.01.2019 14:06
Sist endret: 04.04.2019 11:14