Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Områdeplan for Ski sentrum

Planen åpner for utbygging av eksisterende og nye byggeområder med ulike funksjoner som bolig, kontor og forretning. Det skal etableres ny infrastruktur, nye gateløp og grøntstruktur/torg, samt at områdeplanen skal legge til rette for mer miljøvennlig transport og forbedret folkehelse.

Om områdeplanen

Områdeplan for Ski sentrum (noen ganger omtalt som sentrumsplanen) ble vedtatt 11.mai 2016. I hovedsak omfatter denne planen områder avgrenset av Sanderveien, Kirkeveien, Vestveien og Åsveien. Hensikten med planen er å legge til rette for en omfattende utvikling av samtlige arealer den omfatter, med arbeidsplasser, forretninger, gater, parker og annen arealbruk. Den inneholder et stort potensial for utbygging av Ski by, med fokus på byliv, gode møteplasser og torg, gående/syklende, miljøriktige løsninger og økt arealutnyttelse.

Se saksdokumenter

På Planinnsyn kan du se alle saksdokumentene som fulgte planen til politisk sluttbehandling.

Planinnsyn

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Overarkitekt Erik Hovden
Mobil:  474 67 846
E-post: erik.hovden@ski.kommune.no


Publisert: 04.12.2018 13:12
Sist endret: 12.04.2019 12:00