Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Klima og energi

Klima

For å bidra til å nå de globale og nasjonale målene om utslippskutt for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, må Ski kommune planlegge for å bli en tilnærmet utslippsfri kommune noen få tiår fram i tid.

En ny klima- og energiplan for Ski kommune er under utarbeidelse og vedtas i 2016. Planen tar for seg tiltak der Ski kommune har virkemidler, og fokuserer både på egen virksomhet og på Ski som bysamfunn.

I Grønt regnskap overvåker Ski kommune årlig utviklingen innen blant annet klima og energi.

Ski kommunes klima- og energiplan del 1: temaplan 2016-2020
Ski kommunes klima- og energiplan del 2: handlingsplan 2016-2017
Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune
Energiutredning for Ski sentrum, vest og øst
Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski kommune 
Klima- og energiplan 2009-2013

Energieffektivisering av privatboliger

Energieffektivisering i boligsektoren er en viktig del av arbeidet mot det grønne samfunnet. Potensialet for effektivisering er stort og det vil kunne gi ringvirkninger på andre sektorer som får tilgang til mer energi med lav klima- og miljøpåvirkning.

Ski kommune tilbyr gratis energianalyse av boligen din. Alle private boliger i Ski kommune kan søkes opp, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert, mens informasjon om oppvarmingskilder, standard og informasjon om antall beboere kan legges inn.

Basert på opplysningene beregnes dagens energiforbruk. Du kan også velge ønsket energisparende tiltak for boligen din, og få et anslag over hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Gå inn på Energiportalen her

Slik bruker du Energiportalen

El-bysykler

Les mer om elbysykkelordningen her


Publisert: 27.04.2018 12:52
Sist endret: 27.04.2018 13:53