Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Plan for utvidelse av el-bysykkelordningen

Plan for utvidelse av el-bysykkelordningen ble vedtatt i Utvalg for teknikk og miljø i møte den 12.03.2019. Hensikten med planen er å gjøre el-bysykkelordningen praktisk og tilgjengelig i bruk for innbygger i Ski kommune.

Bakgrunn

Første ladestasjon for el-bysykkelordningen ble etablert i september 2017 med første stasjon ved Ski storsenter. Som en del av arbeidet med el-bysykkelordningen fikk kommunen innspill på hvor innbyggere ønsket plassering av nye ladestasjoner. For å gjøre ordningen mer attraktiv ble det til mars-møtet lagt frem forslag til plan for utvidelse av el-bysykkelordningen, med forslag til plasseringer av nye ladestasjoner. 

Om planen

El-bysykkelordningen skal være et attraktivt, effektivt og miljøvennlig reisemiddel som erstatter bilbruk og bidrar til bedre folkehelse. El-bysykkelordningen skal planlegges med hensikt å gjøre el-sykler tilgjengelig til bruk for innbygger i Ski . Planen har som mål å

  1. Tilby en bærekraftig transporttjeneste for innbyggerne som kan være med på erstatte bilkjøring.
  2. Etablere el-bysykkel ladestasjoner på alle viktige knutepunkter
  3. Etablere el-bysykkel ladestasjoner i nye byggeprosjekter

Planfaglige vurderinger og innspill fra innbyggere i Ski kommune danner grunnlaget for de strategisk foretrukne plasseringene av ladestasjoner for el-bysyklene, og planen legger frem en prioritert liste over planlagte lokaliteter for utvidelse av el-bysykkelordningen.

Saksdokumenter

Her kan du lese hele planen for el-bysykkelordningen, og du kan se kart med forslag til plassering av nye ladestasjoner

Plan for utvidelse av el-bysykkelordningen i Ski kommune

Vedlegg- kostnadsberegninger

 

Lei en el-sykkel

Her kan du leie en elektrisk bysykkel

Kontakt oss

Har du spørsmål til planen kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Anders Berggren på e-post ander.berggren@ski.kommune.no

 


Publisert: 07.05.2019 13:06
Sist endret: 19.08.2019 13:30