Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkering

Parkeringsplasser og priser

Velg sted/parkeringsplass i listen under for å se betalingsperiode og priser (alle prisene er inkl. mva.).

Torget

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00 og lørdag/søndag kl. 08.00-18.00

Pris for én time er kr. 30, pris for to timer er kr.75 og pris for tre timer kr 135.
Maks tre timer. Etter parkering i tre sammenhengende timer skal bilen flyttes før ny periode kan kjøpes.

Jernbaneveien 6

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00 og lørdag/søndag kl. 08.00-18.00

Pris for én time er kr. 30, pris for to timer er kr.75 og pris for tre timer kr 135.
Maks tre timer. Etter parkering i tre sammenhengende timer skal bilen flyttes før ny periode kan kjøpes.

Rådhuset

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00 og lørdag/søndag kl. 08.00-18.00

Pris pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Vestråt

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00 og lørdag/søndag kl. 08.00-18.00

Pris pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Høsten 2017 ble det etablert 30 nye ladepunkter for elbil og hybridbil på Vestråt, inkludert to hurtigladere. Ladekabel på hurtigladene er CHAdeMO og Combo/CSS. De andre uttakene er Type 2.

I ladeparken på Vestråt kan kun elbiler og hybridbiler stå i inntil tre timer mens de lades. Skal du ikke lade kjøretøyet ditt, må du velge en av parkeringsplassene utenfor ladeparken. Bensin- og dieselbiler skal ikke stå i ladeparken.

Pris per minutt står opplyst på hvert ladepunkt.

Ladepriser:

Første time: 30 kr

Andre time: 45 kr

Tredje time: 60 kr

Dersom man skal stå i tre timer betaler man da 135 kroner. Ladeprisene inkluderer både parkering og lading. 

Hurtiglading koster litt mer. På de to hurtigladerne betaler du 3 kroner minuttet hvis du betaler med SMS, og 2,50 kroner minuttet hvis du bruker andre betalingsmåter.

Eldresenteret, Kirkevn 3

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00 og lørdag/søndag kl. 08.00-18.00

Pris pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Jernbaneplassen

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00 og lørdag/søndag kl. 08.00-18.00

Pris pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Ski Nye Kirke

Betalingsperiode: hverdager kl 08.00-21.00. Gratis lørdager og søndager.

Pris pr. time kr 20 , maks 200,- pr døgn

Idrettsplassen/Ski Stadion

Betalingsperiode: hverdager kl 08-15. Gratis på lørdager og søndager.

Pris pr. time kr. 20

 

Betalingsmåter

Du kan velge mellom følgende betalingsmåter:

 Ladepark Vestråt

Når man har koblet kontakten til elbilen eller hybridbilen kan man betale på tre måter:

• Betale med ladebrikke som kan bestilles fra fortum.no/ladebrikke
• Betale via map.chargedrive.com, der man finner sin lader i kartet og følger instruksjoner
• Betale med sms. Da sender man START LADENUMMER til 2430. Ladenummer finner du ved ladeuttaket/kablene. For å avslutte ladingen sender du AVSLUTT LADENUMMER til 2430.

Gebyrer

Regelverket for offentlige og private parkeringsselskaper er samordnet over hele landet. Det betyr at det er felles gebyrstørrelser for brudd på parkeringsbestemmelser. De mest vanlige overtredelsene som utløpt parkeringsbillett, og billett som ikke er kontrollerbar, vil medføre et gebyr på 600,-.  Parkering på plass reservert for forflytningshemmede uten gyldig tillatelse vil gi et gebyr på kroner 900,-

Ladepark Vestråt

Bensin- og dieselbiler som står i ladeparken på Vestråt blir ilagt gebyr på 600 kroner.
El- og hybridbilder som står i ladeparken på Vestråt uten å lade blir også ilagt gebyr på 600 kroner.

Periodeparkering/ månedsabonnement

Periodeparkering kjøpes i appen "Ski parkering" (Last ned til iPhone eller last ned til Android), eller på nettsiden https://ski-permit.giantleap.no/

Prisen pr påbegynte måned er kr 1230 inkl. mva.  
Én måned gjelder fra dato til dato. Periodeparkering vil knyttes til registreringsnummer, og kontroll vil gjennomføres mot oppslag på nummeret.

Pendlerparkering

Bane NOR tilbyr pendlerparkering i Vestveien og Jernbaneplassen for reisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Dette betales med Bane NORs parkeringsapp.

Les mer om pendlerparkering på Bane NOR sine nettsider.

El-biler

Det er innført parkeringsavgift også for el-biler på de offentlige parkeringsplassene i Ski. Det betyr at det er samme takster for alle typer kjøretøy. Unntaket er ladeparken på Vestråt, der det man betaler for lading inkluderer både parkering og lading.

Parkering for forflytningshemmede

Det er reservert parkering for forflytningshemmede i parkeringshus og på utvalgte steder i kommunen. Dersom du mener du har krav på parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan du sende søknad til kommunen.

  • Søker må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres av lege.
  • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
  • Søker må være bosatt i Ski kommune.

Elektronisk skjema:

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (elektronisk skjema)

Ønsker du å benytte papirskjema?
Ta kontakt med Servicetorget på Rådhuset (tlf. 64 87 87 00).
Søknad sendes da Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Det må påregnes tre ukers behandlingstid fra søknaden er komplett mottatt med legeerklæring og bilder.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet på:

  • parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
  • avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales
  • parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
  • steder der det er innført boligsoneparkering.

Ditt ansvar

"Jeg skulle bare...." er en ofte brukt unnskyldning når det gjelder overtredelse av parkeringsbestemmelsene. Alle har et ansvar for å gjøre sitt til at Ski blir en trafikksikker og trygg kommune. Bruk oppmerkede plasser og følg trafikkreglene, så slipper vi å ilegge deg en kontrollsanksjon. Skilt på stedet angir avgiftstidsrom og maksimal parkeringstid for de enkelte parkeringsarealene.

Kvitteringen for betalt parkeringsavgift skal ligge godt synlig i frontruten, slik at hele forsiden av kvitteringen er kontrollerbar. Dersom kvitteringen ikke er kontrollerbar og dokumenterer at parkeringsavgiften er betalt, risikerer du å bli ilagt kontrollsanksjon.

Ved bruk av kort til betaling kan automaten gi egen kvittering for bruken av kortet. Husk at denne kvitteringen ikke er gyldig dokumentasjon for betalt parkeringsavgift. 

Klage på parkeringsgebyr/ kontrollsanksjon

Dersom du vil klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjon kan du gjøre det ved hjelp av skjemaet nedenfor. Fristen for å klage er tre uker etter ileggelse av parkeringsgebyret/kontrollsanksjonen.

Parkeringsgebyr forhøyes med 50 prosent dersom du ikke overholder betalingsfristen, selv om gebyret er påklaget. Dette er regulert av forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 5. Kommunens krav er sikret ved panterett i kjøretøyet, og er tvangsgrunnlag for utlegg hos bilfører/bileier i henhold til veitrafikklovens § 38. Får du ikke medhold i klagen på parkeringsgebyr, kan du kreve å få forelagt klagen for tingretten. Du må framsette kravet innen tre uker etter at du har mottatt avslaget. Vi gjør oppmerksom på at rettens kompetanse er begrenset i slike saker. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten. Du kan bli ilagt saksomkostninger.

Kontrollsanksjoner inndrives som et alminnelig pengekrav.

Betalt parkeringsgebyr/kontrollsanksjon betales tilbake dersom du får medhold i klagen.

Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen tre uker, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak.

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften.

Skjema for å klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

Kontaktinformasjon

For henvendelser om kommunal parkering og parkeringsgebyr kan du ringe Servicetorget på tlf. 64 87 87 00 eller sende en e-post til postmottak@ski.kommune.no.


Publisert: 15.10.2015 12:25
Sist endret: 02.01.2019 12:38