Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med svak økonomi kan kjøpe egnede og nøkterne boliger.

Hvem kan få tilskudd til etablering? 

Tilskudd til etablering gis til personer/husstander med varig lav inntekt. Ordningen er strengt behovsprøvd og gis som hovedregel sammen med startlån. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd til etablering. 

Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig. Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader, og være godkjent som helårsbolig. Tilskudd til etablering kommer gjerne inn som en toppfinansiering når en bolig skal finansieres.

Søk om tilskudd til etablering

Hvor mye kan du få i tilskudd til etablering?

Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. Som hovedregel gis det kun inntil 30 % av kjøpesum.

Ski kommune mottar begrensede midler årlig, og ikke alle som søker kan bli prioritert. Det tas pant i bolig og tilskuddet nedskrives med 5 % årlig.

Nyttig informasjon og regelverk

Om tilskudd til etablering fra Husbanken

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

 

 


Publisert: 10.09.2015 13:58
Sist endret: 09.10.2017 14:14