Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunale byggeprosjekter

Prosjektavdelingen er utførende avdeling når det gjelder oppføring av nye kommunale bygninger samt store ombygginger/rehabiliteringer av eksisterende bygg. Prosjektavdeingen er en avdeling i Virksomhet Eiendom. 

Virksomhet Eiendom publiserer også prosjektoppdateringer på Ski kommunes Facebook-side

For tiden gjennomføres disse byggeprosjektene:

Ny turnhall i Ski

Oppføring av boliger for utviklingshemmede

Midlertidig botilbud for rusavhengige

Ny svømmehall Langhus

Finstad skole, utvidelse til 4 parallell

Ny hall Langhus

Barnehage B og C Magasinleiren

Barnehage D

Barnehage E

 

           Ferdigstilte prosjekter:

Eikeliveien barnehage

Hebekk skole - nybygg

Follo barne- og ungdomsskole - NY

Solbakken borettslag

Skotbu skole - tilbygg

Ski ungdomsskole - modulbyggAmbulansestasjon - midlertidig Drømtorp - Teglveien 18 - ferdig våren 2015.

Ambulansestasjon - Vardåsveien 8 - revet november 2015.

Eikeliveien/Skråveien - garasjeanlegg - revet høst 2015.

Finstadtunet I - ombygging av sykehjem til omsorgsboliger - ferdig 2010

Finstadtunet II - nybygg - ferdig 2014

Finstad skole - rehabilitering gymsal - ferdig 2014.

Follo omsorgsboliger II - ferdig 2016

Hebekk skole - 64- og 70-bygget - revet 2016

Langhus barnehage - ferdig 2013

Kråkstad barnehage - ferdig 2016

Rådhuskvartalet - utvikling

Siggerud barnehage - nybygg - ferdig våren 2013

Siggerud skole 

  • 12-bygget - nybygg - ferdig vinter 2012 
  • 32- /62-bygget - rehabilitering - ferdig våren 2013.

Ski brannstasjon - mindre ombygging - ferdig juni2015.

Solborgveien 4 og 6 - boliger - revet november 2015.


Publisert: 07.09.2015 14:44
Sist endret: 14.01.2019 14:43
Prosjektavdelingen

Besøksadresse:

Idrettsveien 10
1400 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 64 87 87 00